Krótko i na temat

obrazy i rzeźby

Bałwochwalstwo, czy są nim wizerunki w kościele?

Wizerunki przedstawiające świętych, anioły, czy samego Boga, są wszechobecne w kościołach. Czy obrazy i rzeźby to bałwochwalstwo?

 

Biblia splamiona krwią

Dlaczego Bóg kazał zabijać

Stary Testament pełen jest wojen, które Bóg ręką Izraela prowadził z grzeszącymi poganami. Dlaczego Bóg kazał zabijać, zamiast zlitować się i przebaczyć?

 

grzech

Grzech i jego przebaczenie

Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. To coś, czego Bóg nie toleruje a nawet nienawidzi. Bóg kocha człowieka i zawsze chce dać mu drugą szansę.

 

homoseksualizm

Homoseksualizm

Homoseksualizm jest według Biblii grzechem i złem, a Bóg nie jest wobec niego tolerancyjny. Trwanie w tym grzechu jest drogą do wiecznego potępienia.

 

jak jest w niebie

Jak jest w niebie

Bóg stworzył niesamowity, kolorowy, wesoły świat, z pięknymi krajobrazami i wieloma rozrywkami i powodami do śmiechu i radości. Czy niebo może być nudne?

 

niebo

Jak się dostać do nieba

Jak się dostać do nieba zgodnie z tym, co jest powiedziane przez Boga w Piśmie Świętym? Dokonanie złego wyboru może kosztować całą wieczność.

 

post i modlitwa

Post

Post jest postrzegany jako wyrzeczenie, coś trudnego i nieprzyjemnego. Jednak ten dzień, może być znacznie bardziej przyjemny.

 

religia

Religia

Religia jest utożsamiana z Bogiem i kościołem. Jednak Jezus Chrystus pokazuje, że rytuały i nauki ludzkie są postrzegane negatywnie przez Boga.

 

sens życia

Sens życia

Sens życia, które z natury się kończy, może istnieć tylko wtedy, gdy coś po nim następuje. Wszelki trud ma znaczenie wtedy, gdy jest przewidziana nagroda.

 

trójca

Trójca, dwójca czy czwórca

Trójca święta, to dogmat ustalony w 381 roku. Jest przyjęty przez większość religii chrześcijańskich, ale czy można go znaleźć w Biblii?

 

życie po śmierci

Życie po śmierci

Biblia mówi o różnych miejscach na życie po śmierci. To, gdzie trafi człowiek, zależy od tego, jak przeżył życie. Co należy się za jakie postępowanie?

 

modlitwa

Cel modlitwy

Bóg wie wszystko, a jednak modlitwa jest bardzo ważna. Zrozumienie, jaki jest cel modlitwy, pomaga wprowadzić ten zwyczaj do codzienności.

 

czary

Czary, horoskop i wróżby

Czy Bóg zezwala na czary i wróżby, jako formę zabawy, czy może jest im przeciwny i traktuje je poważnie? Czy horoskop jest praktykowaniem wróżbiarstwa?

 

czysciec

Czyściec

Czyściec jest słowem, które nie występuje w Biblii. Czy jednak jest jakiś fragment w Piśmie Świętym, który wskazywałby na istnienie tego miejsca?

 

Jezus na krzyżu

Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Człowiek miał postępować zgodnie z Bożą wolą. Jednak Adam zbuntował się przeciw Bogu. Za ten grzech, ludzkość została przeklęta i potrzebowała ratunku.

© 2013-2020 Daniel Dąbrowski