Krótko i na temat

obrazy i rzeźby

Bałwochwalstwo, czy są nim wizerunki w kościele?

Wizerunki przedstawiające świętych, anioły, czy samego Boga, są wszechobecne w kościołach. Czy obrazy i rzeźby to bałwochwalstwo?

 

Biblia splamiona krwią

Dlaczego Bóg kazał zabijać

Stary Testament pełen jest wojen, które Bóg ręką Izraela prowadził z grzeszącymi poganami. Dlaczego Bóg kazał zabijać, zamiast zlitować się i przebaczyć?

 

grzech

Grzech i jego przebaczenie

Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. To coś, czego Bóg nie toleruje a nawet nienawidzi. Bóg kocha człowieka i zawsze chce dać mu drugą szansę.

 

homoseksualizm

Homoseksualizm

Homoseksualizm jest według Biblii grzechem i złem, a Bóg nie jest wobec niego tolerancyjny. Trwanie w tym grzechu jest drogą do wiecznego potępienia.

 

jak jest w niebie

Jak jest w niebie

Bóg stworzył niesamowity, kolorowy, wesoły świat, z pięknymi krajobrazami i wieloma rozrywkami i powodami do śmiechu i radości. Czy niebo może być nudne?

 

niebo

Jak się dostać do nieba

Jak się dostać do nieba zgodnie z tym, co jest powiedziane przez Boga w Piśmie Świętym? Dokonanie złego wyboru może kosztować całą wieczność.

 

post i modlitwa

Post

Post jest postrzegany jako wyrzeczenie, coś trudnego i nieprzyjemnego. Jednak ten dzień, może być znacznie bardziej przyjemny.

 

religia

Religia

Religia jest utożsamiana z Bogiem i kościołem. Jednak Jezus Chrystus pokazuje, że rytuały i nauki ludzkie są postrzegane negatywnie przez Boga.

 

sens życia

Sens życia

Sens życia, które z natury się kończy, może istnieć tylko wtedy, gdy coś po nim następuje. Wszelki trud ma znaczenie wtedy, gdy jest przewidziana nagroda.

 

życie po śmierci

Życie po śmierci

Biblia mówi o różnych miejscach na życie po śmierci. To, gdzie trafi człowiek, zależy od tego, jak przeżył życie. Co należy się za jakie postępowanie?

 

modlitwa

Cel modlitwy

Bóg wie wszystko, a jednak modlitwa jest bardzo ważna. Zrozumienie, jaki jest cel modlitwy, pomaga wprowadzić ten zwyczaj do codzienności.

 

czary

Czary, horoskop i wróżby

Czy Bóg zezwala na czary i wróżby, jako formę zabawy, czy może jest im przeciwny i traktuje je poważnie? Czy horoskop jest praktykowaniem wróżbiarstwa?

 

czysciec

Czyściec

Czyściec jest słowem, które nie występuje w Biblii. Czy jednak jest jakiś fragment w Piśmie Świętym, który wskazywałby na istnienie tego miejsca?

 

Jezus na krzyżu

Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Człowiek miał postępować zgodnie z Bożą wolą. Jednak Adam zbuntował się przeciw Bogu. Za ten grzech, ludzkość została przeklęta i potrzebowała ratunku.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski