Cel modlitwy

Jaki jest cel modlitwy?

Bóg wie wszystko, a jednak modlitwa jest bardzo ważna w komunikacji ze Stwórcą. Zrozumienie, jaki jest cel modlitwy, pomaga wprowadzić ten zwyczaj do codziennej praktyki.

Komunikacja z Bogiem na takiej zasadzie, że nasze myśli są odbierane przez Stwórcę z automatu jako modlitwa, byłoby niebezpieczne, ponieważ myśli ludzkie nie zawsze są dobre. Gdyby Bóg wybierał z myśli ludzkich wyłącznie pragnienia i potrzeby i wtedy spełniałby je, wtedy ludzie nie musieliby wierzyć w Boga. Wypowiadanie słów modlitwy w kierunku adresata, którym jest Stwórca ma wiele zalet. Cel modlitwy to między innymi określenie adresata, czyli opowiedzenie się, jakiego boga się wyznaje. Czynność modlitwy nakłada na człowieka odpowiedzialność, za wypowiedziane słowa. Modlitwa pomaga więc ludziom zrozumieć, co jest ich pragnieniem, wybrać priorytety.

Cel modlitwy to również nabranie pokory przez człowieka. Kiedy ludzie radzą sobie z problemami samodzielnie, uważają się za władców swojego losu. Natomiast kiedy możliwości się kończą, może się okazać, że trzeba upokorzyć się przed Bogiem i prosić o pomoc. Wołanie do Boga o ratunek sprzyja zrozumieniu, że Bóg istnieje i jest nieskończenie dobry.

Jak się modlić?

„A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” Mat 6:5-8

Parafrazując przytoczony fragment. Zwracaj się do Boga: Ojcze. Oddaj mu chwałę i uwielbij Go. Nie staraj się narzucić Mu swojej woli, ale zdaj się na Jego mądry plan. Proś Go o to, czego potrzebujesz. Przebacz tym, którzy wobec Ciebie zawinili. Miej czyste intencje, chciej być wolnym od pokus i grzechu. Oddaj Mu chwałę i zakończ modlitwę.

Do kogo się modlić?

Biblia zakazuje pokładania ufności w człowieku „Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc! Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego”. (Psalm 146:3,4). Modlić można i powinno się wyłącznie do Boga. „Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.” (Kolosan 2:18-19). Kiedy Jan chciał pokłonić się aniołowi – „Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!” (Obj. 22:9).

Biblia wspomina też o tym, że nie wiemy jak się modlić, a sam Bóg podpowiada nam słowa. „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (…) w którym wołamy: Abba, Ojcze! Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.” Rzym 8:14-15,26

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski