O autorze

Zależy mi na tym, żeby czytano Pismo Święte, bo w nim jest zawarta prawda o Bogu, życiu wiecznym i drodze zbawienia. Pragnę, aby każdy znał Biblię, żeby każdy wziął na siebie odpowiedzialność za swoje życie wieczne, żeby każdy był świadomy, czego oczekuje od niego Bóg i mógł przez pryzmat tej wiedzy ocenić to, co mówią ludzie. Staram się naśladować Jezusa Chrystusa od 2009 roku, w którym Go poznałem („Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię.” Job. 42:5). Uczęszczam do Kościoła protestanckiego, ale staram się prowadzić ten serwis chrześcijański wyłącznie na podstawie Pisma Świętego. W roku 2015 ukończyłem studia teologiczne. Każdego dnia staram się czytać Słowo Boże, ponieważ wierzę, że jest ono natchnione przez samego Boga.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski