Serwis chrześcijański o Bogu i o Biblii

Serwis chrześcijański dla poszukujących Boga

Czytaj Biblię jest serwisem chrześcijańskim dla każdego, kto szuka Boga i pragnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Na tej stronie autor stara się nie unikać trudnych pytań, ale szukać racjonalnej odpowiedzi, wierząc, że można znaleźć w Biblii odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Serwis chrześcijański ma na celu przede wszystkim zachęcać do aktywnego korzystania z Pisma Świętego, samodzielnej analizy i wyciągania własnych wniosków. Autor w żadnym punkcie nie uważa się za autorytet, czy wyznacznik zrozumienia jakiegoś aspektu wiary. Ta strona służy raczej do pokazania jednego z punktów widzenia jaki można mieć na pewne aspekty oraz ewentualnej inspiracji do zmiany postrzegania pewnych aspektów wiary. Niemniej autor wierzy, że całkowita zmiana serca i oddanie życia Jezusowi Chrystusowi jest jedynym sposobem na otrzymanie zbawienia i życia wiecznego z Bogiem. I ten serwis chrześcijański powstał po to, aby zachęcać do przejścia z ciemności, do światłości i życia wiecznego.

Portal chrześcijański dla wierzących

Strona Czytaj Biblię zawiera również treści, które mogą skłaniać ku zastanowieniu wierzących chrześcijan. Zawarte są tu bowiem nie tylko podstawy wiary chrześcijańskiej, ale również dogłębna analiza Słowa Bożego. Strona zawiera również rozważania w formie nagrań dźwiękowych, które kierowane są głównie do osób utwierdzonych w wierze. Każde nagranie ma na celu przedstawić jakąś nieszablonową myśl, popartą fragmentami z Pisma Świętego, ku inspiracji do przemyśleń. Strona ta powstała z miłości do Boga i do prawdy. Znalezienia tej prawdy, autor życzy każdemu odwiedzającemu.

Miejsce wspólnej modlitwy

Czytaj Biblię to również miejsce, gdzie chrześcijanie mogą jednoczyć się w modlitwie. Można tu znaleźć stronę prośby modlitewne, gdzie każdy może dodawać swoje prośby, aby inni się o nie modlili. Funkcjonalność ta pozwala zapisywać swoje błagania osobom w potrzebie. Jednocześnie chrześcijanie, którzy mają potrzebę modlitwy o innych, mogą tutaj znaleźć potrzeby innych ludzi. Funkcjonalność próśb modlitewnych pozwala na powiadomienia, kiedy ktoś inny się pomodlił, aby widzieć zaangażowanie wierzących w swoją sprawę.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski