Serwis chrześcijański o Bogu i o Biblii

Serwis chrześcijański dla poszukujących Boga

Czytaj Biblię jest serwisem chrześcijańskim dla każdego, kto szuka Boga i pragnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Na tej stronie autor stara się nie unikać trudnych pytań, ale szukać racjonalnej odpowiedzi, wierząc, że można znaleźć w Biblii odpowiedź na najtrudniejsze pytanie. Serwis chrześcijański na na celu przede wszystkim zachęcać do aktywnego korzystania z Pisma Świętego, samodzielnej analizy i wyciągania własnych wniosków. Autor w żadnym punkcie nie uważa się za autorytet, czy wyznacznik zrozumienia jakiegoś aspektu wiary. Ta strona służy raczej do pokazania jednego z punktów widzenia jaki można mieć na pewne aspekty oraz ewentualnej inspiracji do zmiany postrzegania pewnych aspektów wiary. Niemniej autor wierzy, że całkowita zmiana serca i oddanie życia Jezusowi Chrystusowi jest jedynym sposobem na otrzymanie zbawienia i życia wiecznego z Bogiem i ten serwis chrześcijański powstał po to, aby zachęcać do przejścia z ciemności, do światłości i życia wiecznego.

Portal chrześcijański dla wierzących

Strona Czytaj Biblię zawiera również treści, które mogą skłaniać ku zastanowieniu wierzących chrześcijan. Zawarte są tu bowiem nie tylko podstawy wiary chrześcijańskiej, ale również dogłębna analiza Słowa Bożego. Współcześnie Kościoły protestanckie wprowadzają coraz bardziej kontrowersyjne, nowoczesne, a nawet niebiblijne treści do swojego nauczania. Ten serwis chrześcijański na więc również na celu wskazywać podejście Biblijne, starając się unikać skażenia naukami ludzkimi. Strona ta powstała bowiem z miłości do Boga i do prawdy znalezienia tej prawdy, autor życzy każdemu odwiedzającemu.

© 2013-2019 Daniel Dąbrowski