Czytaj Biblię

Czytaj Biblię, bo jest wiarygodna

Nowy Testament był gotowy około 100 r. czyli około 70 lat po tym, jak zmarł Jezus Chrystus. Natomiast większość tekstów, istniała około 60-80 r. Trzy pierwsze ewangelie napisane były kiedy żyło jeszcze wielu tych, którzy osobiście spotkali Jezusa.

Materiał, dotyczący pism nowego testamentu jest nieporównywalnie bardziej rozległy, aniżeli materiał dotyczący utworów autorów klasycznych. Iliada Homera, zachowała 643 odpisy oryginału, podczas gdy Nowy Testament, został przepisany 25,000 razy.

Czytaj Biblię, bo jest bezbłędna

Biblia porusza setki kontrowersyjnych zagadnień, omawia kwestie rodzące ostre spory, a jednak w całej Biblii pisanej przez ok. 1500 lat przez ponad 40 autorów, panuje zdumiewająca wzajemna zgodność.

Nie wykazano, aby Biblia myliła się w jakiejkolwiek kwestii, przeciwnie, naukowcy poprzez swoje odkrycia potwierdzają słuszność poglądów, które nie sposób było w czasie ich opisywania zbadać.

Czytaj Biblię, bo pokazuje prawdę

Biblia otwarcie rozprawia się z grzechami swoich bohaterów, nawet jeśli nie rzuca to najlepszego światła na lud Boży, jego przywódców i samych autorów Pisma.

Biblia jako księga skupia się na rzeczywistości, a nie fikcji. Ukazuje dobro i zło, prawdę i niegodziwość, najlepsze i najgorsze, nadzieję i rozpacz, radość i ból życia. Biblia nie jest stronnicza i nawet o samym Synu Bożym, napisane jest, że miał chwile słabości, bo w Biblii chodzi o prawdę, bez względu na koszty.

Czytaj Biblię, bo jest autentyczna

Istnienie Chrystusa potwierdzają w literaturze nie tylko zwolennicy Jego nauki, ale również osoby niezwiązane z Chrześcijaństwem, czy nawet przeciwnicy Jezusa. Tacyt i Swetoniusz opisują chrześcijaństwo jako zgubny zabobon. W dziełach Józefa Flawiusza znajdziemy wiele wypowiedzi potwierdzających historyczność Starego i Nowego Testamentu.

Chociaż przytaczanie tych wypowiedzi może przedstawiać Chrześcijaństwo w niekorzystnym świetle, to jednak świadczą one o autentyczności Biblii, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, że Chrystus jest postacią historyczną.

Czytaj Biblię, bo przepisywano ją rzetelnie

Kopiści Starego Testamentu wywiązywali się ze swojej pracy ze zdumiewającą rzetelnością. Władcy Izraela i innych krajów rządzący w latach 2000-400 przed Chrystusem zostali wymienieni chronologicznie, bez żadnej pomyłki.

Idealną precyzję kopiowania zapewniał system bezbłędnego przepisywania manuskryptów. W przypadku niewłaściwie zapisanej litery podczas kopiowania, cały manuskrypt uznawany był za nieważny i pracę należało rozpocząć od nowa.

hebrajskie pismo

Czytaj Biblię, bo dowiedziono jej autentyczności

Do XX wieku najstarsze odkryte manuskrypty Starego Testamentu pochodziły z 900 r. n. e. Jednak w 1947 r. miało miejsce niezwykłe odkrycie, około 40,000 fragmentów z których zrekonstruowano ponad 500 ksiąg.

To znalezisko z nad Morza Martwego datowane jest na ok. 125 r. p. n. e. Tekst Księgi Izajasza jest niemal identyczny z masoreckim tekstem z 916 r. co świadczy ponownie o niebywałej rzetelności kopistów na przestrzeni ponad tysiąca lat.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski