Rozważania Biblijne audio

Rozważania Biblijne do słuchania i pobierania bez ograniczeń licencyjnych. Zapraszam do słuchania, ku pokrzepieniu, nauce i inspiracji, a przede wszystkim zachęceniu do czytania Pisma Świętego i odkrywania prawd Słowa Bożego samodzielnie.

/

Ofiara (kazanie wideo)

Nauka o obdarowywaniu żony kwiatami na podstawie Księgi Kapłańskiej, jaki zakres grzechu pokrywa ofiara Chrystusowa, jakie ofiary obowiązują współczesnych chrześcijan ...
/

Przesłanie Jana Chrzciciela (kazanie wideo)

Przesłanie i chrzest Jezusa Chrystusa przewyższa przesłanie Jana Chrzciciela. Dlaczego więc Jezus powołuje się na niego i jaką naukę można ...
/

Tożsamość w Chrystusie (kazanie wideo)

Jak przedstawiał się apostoł Paweł, Jakub i Juda, kim byli w Chrystusie i jakimi powinniśmy być my, biorąc z nich ...
/

Zmysłowość (kazanie wideo)

Walka cielesności z Duchem, potrzeba opanowania zmysłów, do której udzielana jest moc Boża od tego który oparł się wszelkim pokusom ...
/

Małżonka Baranka (kazanie wideo)

Relacja Baranka Bożego jako Oblubieńca, wobec Kościoła, Jego oblubienicy, wyjątkowy rodzaj miłości Boga do człowieka, jako do zaręczonej sobie małżonki ...
/

Oporność apostołów (Słowo wstępne wideo)

Wyznanie apostoła Tomasza o Jezusie, ostatnie słowa apostołów przed wniebowstąpieniem Syna Bożego, co dał apostołom trzyletni kurs u stóp Mesjasza ...
/

Przebaczenie (kazanie wideo)

Czym jest grzech wieczny i czy Bóg może go przebaczyć, jak daleko jest Ci do złych charakterów z przypowieści i ...
/

Bóg Zastępów (kazanie wideo)

Dlaczego Izraelici nazywali Boga Panem Zastępów, kiedy Jezus zaczął wskazywać na Ojca i jaką rolę odgrywają w tym rodzice Samuela? ...
/

Powrót do pierwszej miłości (kazanie wideo)

Co ma wspólnego asceza z miłością, czy to że Bóg widzi nasze serca jest dla nas korzystne i co ma ...
/

Dary Duchowe

Wyjaśnienie czym są dary Duchowe: wiedzy, wiary, czynienia cudów z innej perspektywy. Jaki jest Boży plan korzystania z darów Duchowych ...
/

Sprawiedliwość Lota, wobec grzechu Sodomy

Czego możemy nauczyć się od Lota, nazwanego w Biblii sprawiedliwym i jakie przewinienia Sodomitów grożą każdemu z nas? ...
/

Jak się modlić

Jesteśmy zachęcani do modlitwy w bardzo wielu miejscach Pisma Świętego, nawet do modlitwy nieustannej. Ale co mówić przez cały ten ...
/

Życie chrześcijańskie – przytłoczenie czy wyluzowanie?

Chrześcijaństwo - czy jest przytłaczające z powodu mnożących się nakazów i zakazów? Czy może jest zachęcające wyluzowaniem, ponieważ wieczność jest ...
/

Narodzenie z Ducha

Jezus tłumaczy Nikodemowi, że trzeba się narodzić z Ducha. Czy sam Jezus Chrystus potrzebował takiego momentu, a jeśli tak, to ...
/

Bóg zaprasza Cię w podróż

Bóg powołuje wspólnej podróży i wspaniałej nagrody po jej skończeniu. Bohaterowie Biblijni różnie radzili sobie z Bożym powołaniem, zweryfikuj czy ...
/

Miłość ojca do syna

Nauka miłości, według króla Dawida, człowieka według serca Bożego, który potrafił okazać miłość i przebaczenie wobec człowieka, planował go zabić ...
/

Nauka o sprawiedliwości

Sprawiedliwość może być pułapką, kiedy widzi się siebie jako postępującego właściwie, ale jest też sprawiedliwość, która podoba się Bogu. Uzupełnienie ...
/

Pokora sługi

Służba dla Boga może być wykonywana z czystego serca i z miłości do Boga, jednak w sercu chrześcijanina może pojawić ...
/

Podwójna natura Jezusa

Jezus Chrystus jest przedstawiony w Słowie Bożym jako człowiek i jako Bóg. Jak można, będąc w śmiertelnym ciele ludzkim, naśladować ...
/

Pasterz według Słowa Bożego

Wartości, jakimi powinien kierować się Pasterz według Słowa Bożego. Kryteria, zgodnie z którymi w dzisiejszym Kościele wybierani są przywódcy, skonfrontowane ...
/

Ewangelia według Józefa, syna Izraela

Historia Józefa, syna Jakuba i Racheli, jako pierwowzór Ewangelii i przesłania Jezusa Chrystusa. Nauka płynąca ze sprzedania Józefa do Egiptu, ...
/

Którędy do grzechu

Pierwszy grzech człowieka, co się wydarzyło zanim do niego doszło, stając się niejako przyczyną grzechu. W jaki sposób Jezus Chrystus ...
/

Nawróć się kiedy będzie za późno

Poznaj ludzi, którzy uczynili niewybaczalne, byli w miejscu w którym było już za późno na ratunek, otrzymali wyrok skazujący od ...
/

Jak bardzo zły był Piłat?

Przyjrzyj się bliżej postawie Piłata. Dlaczego początkowo bronił Jezusa, a co się stało że zmienił zdanie i wydał wyrok śmierci ...
/

Czy źli ludzie trafią do piekła?

Co oznacza słowo piekło w różnych kontekstach użycia. Czy piekło jest docelowym miejscem przebywania złych ludzi. Czy piekło jest przedstawione ...
/

Czy chrześcijanin może pić alkohol?

O tym, jaki stosunek do alkoholu miały ważne postaci w Biblii, o zamianie wody w wino i ucztowaniu Jezusa, o ...
/

Nie bądź jak Feliks

O tym, jak do Boga można było się zwrócić przed przyjściem Chrystusa na ziemię. O tym, dlaczego przyszedł Jezus, w ...
/

Jak otrzymać zbawienie

Czym właściwie jest zbawienie i dlaczego potrzebujemy Jezusa. Jak żyć na co dzień, kiedy już Jezusa przyjmiemy. Co to znaczy, ...

Zachęcam również do słuchania wyselekcjonowanych kazań ze źródeł zewnętrznych – Polecane kazania.

© 2013-2023 Daniel Dąbrowski