Rozważania Biblijne audio

Strona czytajbiblie.com wkrótce przestanie funkcjonować, zapraszam na czytajbiblie.com/zmiany-na-stronie gdzie można znaleźć historię zmian i usprawnień serwisu. Czas funkcjonowania strony to 06.09.2013-23.07.2024. Ze względu na pełnienie służby w lokalnej społeczności chrześcijańskiej i brak zaangażowania w stronę, porzucam tą formę działania. Jednocześnie pragnę ostrzec, że po dniu 23.07.2024 każdy będzie mógł wydzierżawić domenę czytajbiblie.com i zamieścić na niej dowolne treści, za które nie odpowiadam i nie będę ich autorem. Jeżeli Boże prowadzenie mojej osoby przemawia do Ciebie, zapraszam na Spotify:

/

Dzień pojednania z Bogiem (k. kapłańska cz. 4)

Pojednanie z Bogiem w ofierze Jezusa Chrystusa na podstawie czterech ofiar dnia pojednania - cielca, kozła wygnańca, kozła złożonego w ...
/

Rytualna czystość i nieczystość (k. kapłańska cz. 3)

Spożywanie zwierząt czystych i nieczystych i przełożenie rytualnej nieczystości na realia duchowe. 14.01.2024 Rytualna czystość i nieczystość Wersja audio z ...
/

Bojaźń przed Ogniem Trawiącym (k. kapłańska cz. 2)

Odpowiedzialność przed Bogiem, na podstawie synów Aarona strawionych za nieposłuszeństwo. Kim byli lewici i dlaczego Pan poraził niosących Arkę Bożą ...
/

Ofiara współczesnego wierzącego (k. kapłańska cz. 1)

Nauka o obdarowywaniu żony kwiatami na podstawie Księgi Kapłańskiej, jaki zakres grzechu pokrywa ofiara Chrystusowa, jakie ofiary obowiązują współczesnych chrześcijan ...
/

Przesłanie Jana Chrzciciela

Przesłanie i chrzest Jezusa Chrystusa przewyższa przesłanie Jana Chrzciciela. Dlaczego więc Jezus powołuje się na niego i jaką naukę można ...
/

Tożsamość w Chrystusie

Jak przedstawiał się apostoł Paweł, Jakub i Juda, kim byli w Chrystusie i jakimi powinniśmy być my, biorąc z nich ...
/

Zmysłowość

Walka cielesności z Duchem, potrzeba opanowania zmysłów, do której udzielana jest moc Boża od tego który oparł się wszelkim pokusom ...
/

Małżonka Baranka

Relacja Baranka Bożego jako Oblubieńca, wobec Kościoła, Jego oblubienicy, wyjątkowy rodzaj miłości Boga do człowieka, jako do zaręczonej sobie małżonki ...
/

Oporność apostołów (Słowo wstępne)

Wyznanie apostoła Tomasza o Jezusie, ostatnie słowa apostołów przed wniebowstąpieniem Syna Bożego, co dał apostołom trzyletni kurs u stóp Mesjasza ...
/

Przebaczenie

Czym jest grzech wieczny i czy Bóg może go przebaczyć, jak daleko jest Ci do złych charakterów z przypowieści i ...
/

Bóg Zastępów

Dlaczego Izraelici nazywali Boga Panem Zastępów, kiedy Jezus zaczął wskazywać na Ojca i jaką rolę odgrywają w tym rodzice Samuela? ...
/

Powrót do pierwszej miłości

Co ma wspólnego asceza z miłością, czy to że Bóg widzi nasze serca jest dla nas korzystne i co ma ...

Zachęcam również do słuchania wyselekcjonowanych kazań ze źródeł zewnętrznych – Polecane kazania.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski