Rozważania Biblijne audio

Rozważania Biblijne do słuchania i pobierania bez ograniczeń licencyjnych. Zapraszam do słuchania, ku pokrzepieniu, nauce i inspiracji, a przede wszystkim zachęceniu do czytania Pisma Świętego i odkrywania prawd Słowa Bożego samodzielnie.

O apostole Piotrze
46:27
Daniel Dąbrowski
04.10.2020
Historia życia Piotra pokazująca prawdziwe zmagania u Boku Chrystusa. Powołanie przez Mesjasza to dopiero początek, jak radzić sobie z porażkami i sukcesami, a także reakcją Jezusa na nasze działania?
Dwóch synów
18:05
Mirosław Dąbrowski
02.10.2020
Przypowieść o synach powołanych do pracy w winnicy. Bóg powołuje do służby dla Niego, postawa dwóch synów z przypowieści obrazuje nasze nastawienie do pracy. Którą postawę reprezentujesz?
Podwójna natura Jezusa
13:36
Daniel Dąbrowski
25.07.2020
Jezus Chrystus jest przedstawiony w Słowie Bożym jako człowiek i jako Bóg. Jak można, będąc w śmiertelnym ciele ludzkim, naśladować kogoś natury Boskiej? Jaki był sens kuszenia Boga przez diabła?
Upamiętanie
16:37
Mirosław Dąbrowski
10.04.2020
Cena zapłacona przez Baranka Bożego była bardzo wysoka. Jezus Chrystus poniósł wieki koszt odkupienia grzechów ludzi. Jak wobec tak wielkiej ofiary powinien zachować się chrześcijan.
Serce sługi
12:06
Mirosław Dąbrowski
05.04.2020
Porównanie sługi dobrego, który oczekuje powrotu swojego Pana, ze sługą złym, który postępuje niegodziwie. Jaki los czeka każdego z nich. Jaka odpowiedzialność ciąży na słudze Bożym.
Nowa ziemia i nowe niebo
11:25
Mirosław Dąbrowski
05.04.2020
Wygląd nowej rzeczywistości czekającej na chrześcijan, opisanej w objawieniu Jana. Postępowanie ludzi, którzy pragną odziedziczyć życie wieczne, co jest ważne w Bożych oczach, a czego należy się wystrzegać.
Wierzący a trudne chwile
12:51
Mirosław Dąbrowski
24.03.2020
Postępowanie godne chrześcijanina w obliczu ciężkich dni. Czym są dyktowane decyzje jakie podejmuje, czy strach powinien być udziałem wierzących. Jak powinien żyć wierzący w trudnych chwilach życia.
Relacja Mistrza z uczniem
16:11
Mirosław Dąbrowski
23.03.2020
Wyzwania stojące przed uczniami Jezusa Chrystusa. W jaki sposób Mistrz nauczał w trakcie pobytu na ziemi, jakie obietnice pozostawił swoim uczniom. Jakie konsekwencje wiążą się z naśladowaniem Mesjasza.
Laodycea a współczesność
14:31
Mirosław Dąbrowski
21.03.2020
Sytuacja zboru w Laodycei, reakcja wierzących mieszkańców tego miasta na słowa ostrzeżenia Jezusa Chrystusa. W czym upatrywali Laodejczycy swoje poczucie bezpieczeństwa i jak to się dla nich skończyło. Jakie wnioski płyną z ich postawy dla współczesnych wierzących.
Pasterz według Słowa Bożego
13:17
Daniel Dąbrowski
09.03.2020
Wartości, jakimi powinien kierować się Pasterz według Słowa Bożego. Kryteria, zgodnie z którymi w dzisiejszym Kościele wybierani są przywódcy, skonfrontowane z wytycznymi zapisanymi w Piśmie Świętym. Przypomnienie dla Pasterzy, co jest ważne, a co bez znaczenia.

Ewangelia według Józefa, syna Izraela
19:18
Daniel Dąbrowski
09.12.2019
Historia Józefa, syna Jakuba i Racheli, jako pierwowzór Ewangelii i przesłania Jezusa Chrystusa. Nauka płynąca ze sprzedania Józefa do Egiptu, konfrontacji z braćmi, sprowadzenia Jakuba do kraju opływającego w dostatek, wzbogacająca zrozumienie ewangelii Chrystusowej.

Którędy do grzechu
17:48
Daniel Dąbrowski
14.11.2019
Pierwszy grzech człowieka, co się wydarzyło zanim do niego doszło, stając się niejako przyczyną grzechu. W jaki sposób Jezus Chrystus naprawił to co zaszło w Edenie. Czego możemy nauczyć się od Abla, a w czym nie powinniśmy być podobni do Kaina.

Nawróć się kiedy będzie za późno
15:20
Daniel Dąbrowski
31.10.2019
Poznaj ludzi, którzy uczynili niewybaczalne, byli w miejscu w którym było już za późno na ratunek, otrzymali wyrok skazujący od samego Boga, przegapili ostatnią szansę tuż przed śmiercią zbawcy świata. Przekonaj się, czy za późno, to wystarczająco późno dla Boga.

Jak bardzo zły był Piłat?
22:24
Daniel Dąbrowski
31.10.2019
Przyjrzyj się bliżej postawie Piłata. Dlaczego początkowo bronił Jezusa, a co się stało że zmienił zdanie i wydał wyrok śmierci. Czego chrześcijanin może się nauczyć ze zmiany w sercu Piłata, aby nie odwracać się od prawdy.

Czy źli ludzie trafią do piekła?
25:52
Daniel Dąbrowski
05.10.2019
Co oznacza słowo piekło w różnych kontekstach użycia. Czy piekło jest docelowym miejscem przebywania złych ludzi. Czy piekło jest przedstawione w Biblii wyłącznie w sposób negatywny. Czy Bóg miłości, wrzuci kogokolwiek do miejsca męki.

Czy chrześcijanin może pić alkohol?
27:44
Daniel Dąbrowski
27.09.2019
O tym, jaki stosunek do alkoholu miały ważne postaci w Biblii, o zamianie wody w wino i ucztowaniu Jezusa, o Nazyreacie całkowitego poświęcenia się Panu, o zaleceniach proroków i apostołów, a w końcu czy picie alkoholu jest grzechem.

Choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą
35:00
Daniel Dąbrowski
15.09.2019
Pan Bóg zna serce człowieka i ma właściwy czas dla każdego. To rozważanie ma na celu wykazanie, że kiedy człowiek nie jest przygotowany na przyjęcie ewangelii przez samego Boga, to nawet powstały z umarłych nie nawróci takiego człowieka.

Nie bądź jak Feliks
17:28
Daniel Dąbrowski
14.09.2019
O tym, jak do Boga można było się zwrócić przed przyjściem Chrystusa na ziemię. O tym, dlaczego przyszedł Jezus, w jaki sposób przyniósł zbawienie i od czego. O tym, jak Feliks chciałby aby wyglądał przekaz ewangelii, a jak wygląda w rzeczywistości.

Jak otrzymać zbawienie
38:52
12.09.2019
Daniel Dąbrowski
Czym właściwie jest zbawienie i dlaczego potrzebujemy Jezusa. Jak żyć na co dzień, kiedy już Jezusa przyjmiemy. Co to znaczy, że kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Jak powinni zachowywać się chrześcijanie, a jak chrześcijanki.

Więcej niż zwycięzca
45:33
Daniel Dąbrowski
09.09.2019
Czy pogląd mówiący o tym, że chrześcijanin jest więcej niż zwycięzcą jest Biblijny? Kiedy zgodnie ze słowami apostoła Pawła, a także według wybranych historii Biblijnych otrzymuje się miano zwycięzcy, i dlaczego jest to ważne.
© 2013-2020 Daniel Dąbrowski