Polecane kazania

Jarosław Celebański – ofiarowanie Izaaka

Abraham otrzymał od Boga najtrudniejszy test wiary. Skąd miał pewność, że przemawiał do niego Bóg? Jaki był kontekst kulturowy i życiowy Abrahama i czym różni się od naszego?

Paweł Jurkowski – Podróż przez Biblię

Seria niezwykle odkrywczych kazań o każdej księdze Starego Przymierza – Podróż przez Biblię.

Dave Merkh – seria wykładów o małżeństwie i rodzinie

Boży plan dla rodziny, rola męża i rola żony w świadomym chrześcijańskim małżeństwie (z tłumaczeniem na PL):

Dave Merkh – Jestem po prostu dzieckiem

Poszukiwanie pokory i dokopywanie się do odkrycia w sobie tożsamości dziecka – Jestem po prostu dzieckiem.

Waldemar Bolkowski – O dobrych i złych oczach

Omówienie idiomów, czym są dobre i złe oczy – O dobrych i złych oczach.

Paweł Sochacki – Boża chwała

Boża chwała jako obecność Boga pośród ludzi, ale też wewnątrz ludzi, dlaczego powinno się o nią zabiegać – Boża chwała.

Joseph West – Wizyta w domu garncarza

Proces wytwarzania dzieł przez garncarza symbolizuje proces Bożego kształtowania chrześcijanina  – Wizyta w domu garncarza.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski