Analiza Słowa

Ewangelia

Ewangelia

Przyjrzyj się ewangelii z odmiennego punktu widzenia. Zauważ ścisłe połączenie ewangelii Nowego Przymierza, z treścią zawartą w księgach Starego Testamentu. Przeczytaj o tożsamości chrześcijanina, konsekwencjach grzechu i dowiedz się, jaki ma to wpływ na Twoje życie wieczne.

  

Apokalipsa

Apokalipsa

Zapoznaj się z próbą wyjaśnienia zagadek księgi apokalipsy. Sprawdź, co mogą oznaczać pojęcia, które do tej pory były trudne i niezrozumiałe. Przekonaj się, że Apokalipsa jest bardziej zrozumiała, niż myślałeś.

  

Kobiety w Biblii

Kobiety w Biblii

Poznaj kobiety, które odegrały w Biblii znaczącą rolę. Przyjrzyj się ich doświadczeniom, a być może będziesz mogła utożsamić się z nimi. Sprawdź, jaki wpływ może mieć kobieta na bieg historii.

  
  

Analiza listu do zboru w Laodycei

List Jezusa Chrystusa z księgi Apokalipsy do zboru w Laodycei jest bogaty w mądrość również dla dzisiejszego Kościoła. Zaczerpnij z jego treści, aby poznać jeszcze lepiej wolę Bożą dla Kościoła Jezusa Chrystusa.

  

Księga Rodzaju

Analiza problematycznych fragmentów I Księgi Mojżeszowej, jaka była kolejność stworzenia, skąd Kain wziął żonę w odległym kraju, z jakiego powodu Abraham musiał oddawać swoją żonę za mąż, innym mężczyznom.

  

Jezus na krzyżu

Jezus Chrystus

Narodziny i życie Jezusa, Jego nauka oraz śmierć krzyżowa. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, On jest jedyną drogą do Ojca. Opowieść o najważniejszej osobie, jaka istnieje, o Synu Boga, zbawicielu świata.

© 2013-2021 Daniel Dąbrowski