Analiza Słowa

 

Ewangelia

Ewangelia

Przyjrzyj się ewangelii z odmiennego punktu widzenia. Zauważ ścisłe połączenie ewangelii Nowego Przymierza, z treścią zawartą w księgach Starego Testamentu. Przeczytaj o tożsamości chrześcijanina, konsekwencjach grzechu i dowiedz się, jaki ma to wpływ na Twoje życie wieczne.

 

Apokalipsa

Apokalipsa

Zapoznaj się z próbą wyjaśnienia zagadek księgi apokalipsy. Sprawdź, co mogą oznaczać pojęcia, które do tej pory były trudne i niezrozumiałe. Przekonaj się, że Apokalipsa jest bardziej zrozumiała, niż myślałeś.

 

Kobiety w Biblii

Kobiety w Biblii

Poznaj kobiety, które odegrały w Biblii znaczącą rolę. Przyjrzyj się ich doświadczeniom, a być może będziesz mogła utożsamić się z nimi. Sprawdź, jaki wpływ może mieć kobieta na bieg historii.

 

 

Stan przejściowy

Przyjrzyj się rozmyślaniom nad miejscem przebywania duszy w czasie przejściowym. Gdzie trafia dusza po śmierci cielesnej, kończącej życie na ziemi, a przed sądem wyznaczającym miejsce wiecznego przebywania?

 

 

Analiza listu do zboru w Laodycei

List Jezusa Chrystusa z księgi Apokalipsy do zboru w Laodycei jest bogaty w mądrość również dla dzisiejszego Kościoła. Zaczerpnij z jego treści, aby poznać jeszcze lepiej wolę Bożą dla Kościoła Jezusa Chrystusa.

© 2013-2020 Daniel Dąbrowski