Religia

Religia, jak jest postrzegana przez Jezusa Chrystusa?

Religia to kult i rytuały, wspólnota i duchowość indywidualna. Faryzeusze kochali religię, mieli obsesję na punkcie prawa i wypełniania religijnych uczynków. Jezus przez całe swoje życie, walczył z ich podejściem do życia.

„Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, ze nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. I wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion.” Łuk. 11:38-39, 43, 46

Wyrażał się o nich: „Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta.” Mat. 12:34. Walka między faryzeuszami, a Jezusem, trwała przez cały czas Jego służby, bo Chrystus chciał uzmysłowić nam wszystkim, że religia nie jest drogą do Boga, jest przeszkodą! „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Jan 14:6

Czego rzeczywiście oczekuje Bóg od człowieka?

Religia, wypełnianie rytuałów poprawia samopoczucie i sprawia wrażenie zadowalania Boga, ale jest bez znaczenia w Jego oczach. Instrukcja, jak żyć, żeby naprawdę podobać się Bogu, jest bardzo prosta – uwierz, przyjmij, idź i naśladuj.

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Marka 16:16. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” Jan 1:12 „A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.” Marka 8:34

Bardzo często religia to zasady, czy poglądy stworzone przez ludzi. Mają one pozór pobożności, ale jeśli Bóg oczekiwałby wypełniania tych uczynków, to sam zawarłby je w swoim Słowie. Wszystko to, co Bóg oczekuje od człowieka, zawarte jest w Biblii. Religia natomiast zawiera bardzo wiele poglądów, z których nie wszystkie pochodzą ze Słowa Bożego, a nawet mogą być mu przeciwne.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski