Dlaczego Jezus musiał umrzeć

Zasady sądu sprzed przyjścia Mesjasza

Człowiek został ukształtowany na obraz i podobieństwo Boga i miał postępować zgodnie z tym, co Bóg kazał mu wykonywać. Jednak Adam zbuntował się przeciw Bogu i postąpił niezgodnie z Jego wolą. Za ten grzech, ludzkość została przeklęta i potrzebowała ratunku.

Przekleństwo spowodowane nieposłuszeństwem Adama, było ciężarem ludzkości przez wiele tysięcy lat. Jednak na ziemię przyszedł wybawiciel. Przed Jego przyjściem, karą za grzech była śmierć. Oznaczało to, że każdy, kto popełni jeden grzech w życiu, musiał umrzeć. Jezus Chrystus zdecydował się na to, aby ponieść przewidzianą za grzech karę. Jednak On jako jedyny człowiek na świecie, przeżył całe swoje życie bez jednego przewinienia.

Tak więc ponieważ zgrzeszyłeś, powinieneś umrzeć i iść do piekła. Jednak Chrystus umarł zamiast Ciebie. Oznacza to, że gdyby nie On, zostałbyś osądzony i potępiony. Ale ponieważ On się podpisał pod Twoimi grzechami, jesteś czysty, a za wszystko co zrobiłeś, został osądzony Jezus. Jednak aby skorzystać z możliwości przekazania swoich grzechów Jezusowi, należy Go o to poprosić w modlitwie.

Czy zbawienie nie mogło się odbyć bez ofiary Chrystusa?

Kiedy Bóg coś powie, jest to pewne i nie ma odwrotu. Niesie to za sobą pewne przykre konsekwencje. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Ponieważ prawo zostało ustanowione i nie można go było znieść, Jezus musiał to prawo wypełnić, co kosztowało Go życie. Bóg powiedział „Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.” (Gal. 3:10). I skoro te słowa zostały wypowiedziane, nie można ich było tak po prostu cofnąć, każdy człowiek musi umrzeć. Jednak Bóg zdecydował zastosować ofiarę zastępczą, dzięki czemu ratunek od wiecznego potępienia jest w ogóle możliwy.

Wiedząc dlaczego Jezus musiał umrzeć, należy być Bogu niezmiernie wdzięcznym. Bóg dał nam możliwość życia wiecznego w Jego królestwie, za cenę życia swojego jedynego Syna. Bóg kocha każdego człowieka tak bardzo, że oddał na śmierć w hańbie i cierpieniu ukochanego Syna. Poświęcenie, na które zdecydował się Bóg, aby ratować każdego człowieka, świadczy najlepiej o jego niezmierzonej miłości.

 

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski