Życie po śmierci

Życie po śmierci na ziemi

Życie po śmierci pojawia się w wielu miejscach w Biblii. Wiąże się to z tym, że istnieją dwa rodzaje utraty życia. Śmierć pierwsza, jest nam dobrze znana, jest to zgon na tej ziemi. Śmierć druga, oznacza wieczne potępienie, jezioro ognia.

Śmierć pierwsza dotyczy niemal każdego człowieka, więc nie jest ona niczym nadzwyczajnym. Kiedy odejdzie się z tego świata, można trafić do jednego z dwóch miejsc. Grzesznicy, którzy się nie opamiętali trafiają do piekła, czy „Krainy Umarłych” (Mt 11:23, Mt 23:33, Łk 16:23), co prawdopodobnie jest tym samym miejscem. Grzesznicy którzy przyszli do Jezusa po przebaczenie, idą na „Łono Abrahamowe”, bądź „do Pana”, czy do raju (2 Kor 5:8, Flp 1:23, Łk 23:43), co również może oznaczać to samo. Naturalnie ci, którzy pomarli w swoich grzechach przeżywać będą cierpienia, a ci którzy wyznali swoje przewinienia Chrystusowi i uznali Go Panem swojego życia idą do miejsca przyjemnego.

Sąd i śmierć druga, lub życie po śmierci pierwszej

Kiedy przyjdzie „koniec świata”, po tysiącletnim królestwie nastąpi sąd. Szatan, wraz z demonami i ludźmi których oszukał, trafią do jeziora ognia – to jest śmierć druga. Ludzie, których imiona zapisane są w księdze żywota, zamieszkają w „Nowym Jeruzalem”. Dokładny opis tego miejsca znajdziesz w dwudziestym pierwszym rozdziale Objawienia Świętego Jana.

Oznacza to, że po śmierci każdy trafia do miejsca tymczasowego, przyjemnego lub nie. Wszyscy ludzie, od samego początku czasów, czekają teraz w jednym z dwóch miejsc, w piekle, bądź u Pana. Wszyscy czekają i nie mogą już nic zrobić, tylko uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać sądu. Dopiero na sądzie Bóg wyznaczy każdemu miejsce jego wiecznego przebywania. Życie po śmierci dotyczy więc każdego, jednak ostatecznie grzesznika czeka Jezioro Ognia, a zbawionego czeka Nowe Jeruzalem.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski