Dlaczego Bóg kazał zabijać

Bóg ważniejszy od człowieka

Stary Testament pełen jest wojen, które Bóg ręką Izraela prowadził z grzeszącymi poganami. Dlaczego Bóg kazał zabijać, zamiast zlitować się i przebaczyć?

W świecie humanizmu, krzywda wyrządzona wobec człowieka jest największą zbrodnią. Prawa człowieka są niezwykle obszerne i chronią każdej możliwej dziedziny życia ludzkiego. Obowiązkiem lekarzy jest utrzymywanie przy życiu ludzi za wszelką cenę, nawet kiedy nie ma już nadziei na ich powrót do normalnego funkcjonowania. Wszystko opiera się na człowieku i jego prawach do wolności i godnego życia. Postrzeganie świata w ten sposób prowadzi do myślenia, że człowiek jest najważniejszy.

Perspektywa Boga jest zupełnie inna, a nawet przeciwna. To Bóg jest najważniejszy, a najmniejsza zniewaga skierowana wobec Boga, jest gorsza, niż największa krzywda skierowana wobec człowieka. Według tych standardów, nieposłuszeństwo wobec Boga, to większa zbrodnia niż zamordowanie człowieka.

Dlaczego Bóg kazał zabijać?

Patrząc z perspektywy – Bóg ważniejszy od człowieka – odpowiedź jest zupełnie oczywista. Bóg kazał zabijać, dlatego, że ludzie byli Mu nieposłuszni i grzeszyli. Bóg jest ważniejszy niż człowiek, a Jego dobre imię jest najważniejsze. Izraelici zabijali po to, aby reputacja Boga była nienaruszona. „Dawid odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.” (1 Samuela 17:45-47)

Dlaczego jednak Bóg nie pozabijał grzesznych ludzi samemu, ale kazał zabijać swoim ludziom, przez co musieli grzeszyć? Otóż ci ludzie nie grzeszyli. Posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze, niż stosowanie się do prawa, nawet wobec faktu, że kazał zabijać.

Bóg nie stworzył człowieka w takim celu, aby wypełniał prawo, ale po to, żeby wykonywał Jego wolę. Wypełnianie prawa jest bardzo ważne, ale jest to tylko dodatek. Człowiek został przez Boga stworzony po to, aby u Niego pracował. Pierwszy człowiek, którego stworzył Bóg, otrzymał nakaz pielęgnowania ogrodu. Zakaz spożywania z drzewa poznania dobra i zła był dodatkiem. Złamanie zakazu niosło za sobą ogromne konsekwencje i tak samo jest dzisiaj. Złamanie prawa Bożego, jest poważnym przewinieniem, jednak esencją życia człowieka nie są zakazy, ale nakazy, wykonywanie zadania. Izrael miał więc w pierwszej kolejności wypełniać zadanie, które otrzymali od Boga, w dopiero w drugiej kolejności myśleć o prawie, które w tej sytuacji było zakryte poprzez wydany rozkaz.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski