Homoseksualizm

Homoseksualizm w Nowym Testamencie

Homoseksualizm jest według Biblii grzechem i złem, a Bóg nie jest wobec niego tolerancyjny. Trwanie w tym grzechu jest drogą do wiecznego potępienia.

Rzymian 1:23-27: „I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.“

Homoseksualizm powodem zagłady Sodomy i Gomory

Bóg jednoznacznie wyjaśnia co myśli o homoseksualizmie. To oczywiście nie jedyny fragment Pisma Świętego w tym temacie. Zniszczenie Sodomy i Gomory poprzedziła wizyta aniołów, z którymi mieszkańcy miasta chcieli uprawiać seks – wtedy Bóg upewnił się, że miasta te muszą spłonąć. Rodzaju 19:1-5 „Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy (…) Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, (…) Wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali.”

Prawo Starego Testamentu o homoseksualizmie

Dalej w prawie mojżeszowym jak zwykle w tej sprawie bardzo dosadnie Bóg mówi: „Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.” (3 Mojż. 20:13). Kilka wersetów później jest też o stosunkach płciowych ze zwierzętami, tak w ramach zaspokojenia ciekawości.

Jak można było zauważyć poprzez wersety ze Słowa Bożego, homoseksualizm jest grzechem. To nie jest kwestia urodzenia się innym, upodobań lub czegokolwiek innego – homoseksualizm jest zły, przeciwny Bożej woli i obrzydliwy, a Bóg ukarze tych, którzy ten grzech popełniają.

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski