Jak się dostać do nieba

Jak się dostać do nieba, dwie drogi.

Jak się dostać do nieba zgodnie z tym, co jest powiedziane przez Boga w Piśmie Świętym? Jest tylko jedna właściwa droga, a dokonanie złego wyboru może kosztować całą wieczność.

Istnieją dwie drogi do nieba. Pierwsza to prawo Starego Testamentu, druga to łaska opisana w Nowym Testamencie. Nie można tych dróg łączyć, trzeba wybrać jedną z nich. Pierwsza droga, nakazuje przestrzegać dekalogu, oraz wszystkich przykazań. Popełnienie jednego grzechu w życiu przekreśla szanse na zdobycie życia wiecznego. „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.” (Gal. 3:10).

Pierwsza droga obowiązywała wszystkich ludzi, przed przyjściem Mesjasza. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby uratować ludzi przed skutkami grzechu, który prowadził każdego na zatracenie, ponieważ nikt nie potrafił sprostać wymaganiom Starego Przymierza. Życie bez grzechu udało się wyłącznie jednej osobie, w całej historii ludzkości i był nią właśnie Jezus Chrystus.

Jak się dostać do nieba, jedyna właściwa droga.

Druga droga polega na tym, że trzeba stać się sługą Jezusa Chrystusa i wierzyć, że On jest mesjaszem i został wzbudzony z martwych. „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” (Rzym. 10:9). Pierwsza droga do nieba jest niewykonalna dla wszystkich ludzi. „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek” (Rzym 3:20).

Podążanie za Chrystusem, to jedyny sposób na zdobycie życia wiecznego. Jeśli chcesz wybrać drogę łaski, powiedz Jezusowi, że od tej pory chcesz Go naśladować (Mt 19:21), wyznaj mu swoje grzechy (I Jana 1:9) i przyjmij Go jako swojego Pana (Rzym. 10:9).

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” Rzymian 8:1-2

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski