Analiza Słowa Bożego

apokalipsa

Analiza całej księgi Objawienia Jana

Analiza Apokalipsy rozdział po rozdziale, skupiając się na trudnych i zagadkowych wersetach. Próba odkrywania symboliki księgi i wyjaśnienia proroctw Objawienia Jana.

Udostępnij