Strach przed ludźmi

Saul został wybrany na króla nad Izraelem. Wybrał go Bóg, namaścił Samuel, pomimo iż wydawał się on samemu sobie najmniejszym z Izraela “Saul odpowiedział: Przecież jestem tylko Beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś?” 1 Sam 9:21. Saul został królem z namaszczenia i wybrania Bożego, jednak od samego początku jego panowania, można zauważyć pewien schemat jego postępowania. “I zapytał Samuel: Co uczyniłeś? A Saul odrzekł: Gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, (…) ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Tedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki.” 1 Sam 13:11-13. W postępowaniu Saula od początku widać strach przed ludem i poczucie zależności jego postępowania od utrzymania władzy na Izraelem. Saul otrzymał władzę w prezencie, nie zabiegał o nią, ani jej nie wypracował, ale została mu ona dana od Boga. Kiedy już ją miał, nie uzależniał swojego panowania od Boga, ale od ludu i nieustannie chciał mu się przypodobać, aby utrzymać się przy władzy.

Kiedy Saul popełnił inne wykroczenie, powiedział otwarcie do Samuela “I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu.” 1 Sam 15:24, a kiedy Samuel ostatecznie oznajmił mu, że królestwo jest mu odebrane, Saul odrzekł “A on odrzekł: Zgrzeszyłem! Lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu twojemu.” 1 Sam 15:30. Widać tu, że nawet w momencie kiedy Bóg odbiera Saulowi panowanie, on nie zważa zupełnie na Boga, ale chce uzyskać względy u starszych ludu. Od początku do końca, Saul buduje sobie uznanie u ludzi, a kiedy Bóg odebrał mu władzę, to jeszcze przez wiele kolejnych lat zasiada on na tronie, ponieważ zbudował sobie silne stanowisko w oczach Izraelitów. Jednak chociaż trzyma w ręku ukochane berło, jego władanie nie ma Bożego błogosławieństwa.

0 0 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski