Apokalipsa

Apokalipsa, jedna z interpretacji księgi Objawienia

Apokalipsa jest księgą trudną i pełną symboli. Analiza została przygotowana w taki sposób, że powinno się czytać jej treść z otwartą księgą Apokalipsy przed sobą, ponieważ to co się tutaj znajduje, to próba wyjaśnienia niejasnych wersetów, a nie całości księgi. Czasami w jednym rozdziale jest omówiony tylko jeden werset, ponieważ pozostałe są zrozumiałe. Poniższa analiza jest jedynie próbą zrozumienia zagadkowych wersetów i nie stanowi jedynej możliwej interpretacji. Mam nadzieję, że praca włożona w tą analizę pomoże Ci lepiej zrozumieć tą księgę i zachęci Cię do samodzielnego odkrywania Objawienia Jana.

Rozdział 1, apokalipsa (objawienie) postaci Mesjasza

1. Apostoł Jan otrzymuje objawienie od Jezusa Chrystusa.
12-16. Opis Chrystusa. Stoi On wśród siedmiu świeczników. Świeczniki to zbory (Ap 1:20). Przepasany jest złotym pasem. Pas symbolizuje prawdę (Ef. 6:14). Jego głowa i włosy są śnieżnobiałe. Biel może symbolizować czystość, świętość. Jego oczy jak płomień ognia. Ogień symbolizuje między innymi obecność Boga (2 Moj. 3:2, Dan. 7:9). Jego nogi podobne są do mosiądzu. Mosiądz oznacza niewrażliwość na grzech, upartość (Izajasz 48:4, Jeremiasz 6:28, Ezechiel 22:18). Jego głos, jak szum wielu wód. Woda może symbolizować wodę życia, zbawienie, które Jezus oferuje Samarytance (J 4:10), która wypływa z tronu Boga i Baranka (Ap 22:1). W prawej dłoni trzymał siedem gwiazd. Siedem gwiazd to siedem aniołów (Ap 1:20). Z Jego ust wychodził obosieczny ostry miecz. Miecz oznacza Słowo Boże (Ef 6:17, Hebr. 4:12). Oblicze Jego jaśniało jak słońce. Jaśniejące oblicze oznacza bliski kontakt z Bogiem (2 Moj. 34:29).

Rozdziały 2 i 3 – listy do siedmiu zborów

Pochwały: dobre uczynki, praca, wytrwałość, niechęć do złego, rozpoznanie kłamstwa, cierpienie dla Jezusa, trzymanie się mocno imienia Jezusa, nie zapieranie się wiary w Chrystusa, miłość, wiara, służba, zachowanie Słowa Chrystusa;
Nagany: porzucenie pierwszej miłości, trzymanie się złych nauk, cudzołóstwo, bałwochwalstwo, życie na zewnątrz, a śmierć wewnątrz, letniość;
Zalecenia: opamiętaj się, powróć do dobrych uczynków, nie bój się cierpienia, bądź wierny aż do śmierci, bądź czujny;
Nagroda: spożywanie z drzewa życia, które jest w raju Bożym, korona życia, brak szkody od drugiej śmierci, manna do jedzenia, kamień z wypisanym nowym imieniem, władza nad poganami, otrzymanie gwiazdy porannej, ubranie białych szat, imię w księdze życia, zostanie filarem świątyni Boga, zwycięzca usiądzie na tronie;

Rozdział 4, apokalipsa wizji nieba

3. Opis osoby siedzącej na tronie. Pierwsza część opisuje kolory symbolizujące barwy królewskie, które mogą oznaczać, że na tronie znajduje się Książę w jego szkarłatnych szatach. Tęcza wokół tronu, może symbolizować przymierze zawarte przez Boga po zesłaniu potopu na ziemię (1 Moj. 9:13).
4. Dwudziestu czterech starców / starszych, może oznaczać 12 patriarchów Starego Testamentu (synowie Jakuba) i dwunastu apostołów Nowego Testamentu.
5. Błyskawice, grzmoty i głosy, mogą oznaczać nadchodzący dzień sądu.
Siedem Duchów Bożych może oznaczać siedem cech Boga, jakimi wyposaża On chrześcijan, wlewając swojego Ducha (swoją cechę) w chrześcijanina: Duch świętości, Duch miłości, Duch litości, Duch współczucia, Duch pokory, Duch łagodności, Duch cierpliwości (Kol. 3:12).
6. Wody można tłumaczyć jako ludy zgodnie z Apokalipsa 17:15. Morze podobne do kryształu może oznaczać wielkie ilości ludzi czystych, oczyszczonych z grzechu.
Cztery postacie pełne oczu, mogą symbolizować obserwowanie przez Boga czterech stron świata, czyli całej ziemi, mnóstwem oczu (być może przy pomocy mnóstwa aniołów znajdujących się na ziemi).
7. Postacie mogą oznaczać pełnię stworzenia. Lew reprezentuje zwierzęta drapieżne, cielę odpowiada zwierzętom hodowlanym, orzeł ptakom, a człowiek koronie stworzenia Bożego.
Postacie mogą też oznaczać cechy, jakimi powinien się odznaczać człowiek Boży, odważny jak lew, cierpliwy jak cielę, aspirujący jak orzeł (odkrywczy, podążający wciąż do przodu), inteligentny jak ludzka istota.
8. Postacie odpowiadają opisowi z Ezechiela 1:10, z tym wyjątkiem, że w Ezechiela mają 4 skrzydła, a w Apokalipsie 6 skrzydeł. Ezechiel opisuje też 4 postacie, spośród których każda ma po cztery głowy, natomiast Jan w Apokalipsie opisuje cztery różne postacie o jednej głowie każda.

Rozdział 5, apokalipsa Baranka w niebie

6. Baranek miał siedem rogów i siedem oczu. Siedem rogów może oznaczać władzę (Apokalipsa 17:3, 12). Siedem oczu może oznaczać wszechwiedzę (Zach. 3:9, 4:10), Jezus widzi wszystko i wie wszystko co się dzieje na ziemi.

Rozdział 6, otwarcie pieczęci

1. Rozpoczęcie otwierania siedmiu pieczęci, tj. pierwszych sądów Bożych. Dalej będzie jeszcze siedem trąb od 8 rozdziału i siedem czasz od 15 rozdziału.
2. Jeździec białego konia najprawdopodobniej oznacza przyjście osoby antychrysta.
4. Jeździec konia barwy ognistej może oznaczać nadejście czasu wojen.
5-6. Jeździec konia karego może oznaczać nadejście kryzysu gospodarczego.
8. Jeździec konia siwego prawdopodobnie zabije jedną czwartą ludzkości.
11. Informacja o tym, że chrześcijanie będą ponosili śmierć.
14. Prawdopodobnie niebo w takiej formie, w jakiej je znamy, przestanie istnieć. Być może nad ziemią widać będzie jedynie czarny kolor. Prawdopodobnie nastąpi też trzęsienie ziemi.
15-17. Władcy, bogacze i wszyscy inni, którzy odrzucili Chrystusa, będą dokładnie wiedzieli co się dzieje i schowają się przed gniewem Jezusa, świadomi kim On jest i dlaczego dzieją się te kataklizmy.

Rozdział 7, 144 tysiące zapieczętowanych

3-8. Sto czterdzieści cztery tysiące Izraelitów zostanie zapieczętowanych, aby nie doznali szkody od nadchodzących plag. Dotyczy to wyłącznie Żydów i tylko wybranych spośród nich.

Rozdział 8, spadające ciała niebieskie

7-11. Prawdopodobnie z nieba spadną na ziemię ciała niebieskie (meteoryty, gwiazdy, asteroidy)

Rozdział 9, apokalipsa plag zesłanych na ludzkość

2-11. Może to być opis dziwnych stworzeń, niewidzianych do tej pory przez ludzi. Mogą to być też maszyny przygotowane przez ludzi.
16. Dwie miriady miriad to najpewniej dwa razy dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy, czyli dwieście milionów.
20. Mimo tego, że Bóg objawił ludzkości swoje istnienie i jak wnioskujemy z Apokalipsa 6:15-17, ludzie doskonale wiedzą, że to Jezus wykonuje swój wyrok, ludzie nie chcą się opamiętać ze swoich złych uczynków.

Rozdział 11, apokalipsa świadków Bożych

2. Pierwszy raz pojawia się okres 3,5 roku.
3. Drugi raz pojawia się okres 3,5 roku. Nie wiadomo, czy jest to ten sam czas, czy też dwoje świadków zacznie prorokować po pierwszym okresie 3,5 lat.
4-6. Mowa jest najprawdopodobniej o Mojżeszu i Eliaszu.

Rozdział 12, apokalipsa niewiasty uciekającej przed smokiem

1. Niewiasta najpewniej symbolizuje Izrael (wg. niektórych źródeł symbolizuje Kościół).
Słońce może oznaczać jasność, chwałę. Może też oznaczać logo paktu międzynarodowego.
Księżyc może symbolizować zmienność. Księżyc przynosi zmianę pory roku. Symbol księżyca może oznaczać to, że Kościół się zmienia z czasem. Inna możliwość, to np. flaga kraju, zwycięstwo Izraela nad narodem, który ma księżyc w godle.
Korona z dwunastu gwiazd może świadczyć o tym, że niewiasta symbolizuje naród Izraelski – dwanaście plemion Izraela.
3. Smok może symbolizować osobę diabła, może też symbolizować naród (państwo smoka – Chiny?)
5. Popularną interpretacją jest narodzenie Jezusa Chrystusa, jednak musimy pamiętać, że Apokalipsa dotyczy objawienia przyszłości. Jeśli rzeczywiście mowa jest o narodzeniu Jezusa, wtedy z całą pewnością niewiasta oznacza Izrael.
6. Trzeci raz pojawia się okres 3,5 roku. Pustynia, może być tłumaczona jako pustkowie.
9. Okazuje się, że smok najpewniej jest diabłem, albo go reprezentuje.
10. Rozpoczyna się pełnia władzy Jezusa Chrystusa.
11. Pochwała dla tych, którzy są gotowi na śmierć ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
12. Diabeł zaczyna działać ze wzmożoną mocą, ponieważ zna proroctwa i wie jaki czeka go koniec.
13. Izrael / Kościół jest prześladowany bardziej niż dotychczas.
14. Czwarty raz pojawia się okres 3,5 roku. Być może opisany jest powrót Izraela na swoją ziemię, co już się wydarzyło.
15. Wody oznaczają ludy. Diabeł wysłał za Izraelem / Kościołem narody, aby go zniszczyć. Jeśli wpisać w wyszukiwarce internetowej frazę „symbol Chin”, na stronie Wikipedii „Smok chiński”, szybko rzuci się w oczy opis smoka jako „władcy deszczu i w ogóle wody”. Może to więc oznaczać, że to właśnie Chiny będą w czasach ostatecznych głównym przeciwnikiem Izraela / Kościoła Bożego.
17. Reszta potomstwa niewiasty wreszcie może symbolizować Kościół, który nie jest pochodzenia Izraelskiego (Kościół pochodzący od pogan).

Rozdział 13, podobieństwo apokalipsy do księgi Daniela, antychryst

1-2. Opis podobny do siódmego rozdziału księgi Daniela. Jan opisuje swoje widzenie jako jedno zwierzę, podobne do czterech, natomiast Daniel opisuje swoją wizję jako cztery różne zwierzęta. Cztery zwierzęta oznaczają czterech królów / cztery królestwa ziemi. Ostatnie królestwo pochłonie całą ziemię (Unia Światowa? / Jeden dominujący naród?), podepcze i zmiażdży ją (Dan. 7:23). Dziesięć rogów, to dziesięciu władców, którzy rządzą czwartym królestwem (Dan. 7:24), spośród których powstanie jeden i obali trzech z poprzednich dziesięciu i będzie inny niż pozostali i będzie prześladował chrześcijan i odmieni zakon (Dan. 7:25).
5. Piąty raz pojawia się okres 3,5 roku.
10. Chrześcijanie są jeszcze na ziemi. Ich zadaniem jest wytrwać w wierze w Jezusa Chrystusa, kiedy cały świat oddaje pokłon smokowi.
11-12. Pojawia się kolejne królestwo (nowy sojusznik unii?), które ma dwóch władców i w pełni naśladuje diabła.
13-14. Diabeł również potrafi czynić cuda, aby zwieźć narody, które stawiają obraz (błędnie tłumaczony jako posąg).
15. Obraz zwierzęcia przemawia (być może jest / są to po prostu ekran(y) / telebimy) i każdy musi pokłonić się zwierzęciu, albo zostanie zabity.
16-17. Kiedy zwierzę (antychryst?) jest przy władzy, nakazuje przyjąć znamię na prawej ręce lub na czole. Popularna teoria spiskowa mówi o tym, że jest to mikrochip (co jest wysoce prawdopodobne), lub tatuaż (z kodem kreskowym?), a może jedno i drugie. Znamię to, jest przyjmowane dobrowolnie, czymkolwiek ono jest. Bez znamienia, nie można normalnie funkcjonować.
18. Kolejna popularna teoria spiskowa mówi, że Vicarius Filii Dei (Następca Chrystusa), znany też pod nazwą papież, po dodaniu rzymskich liczb (I – 1, V – 5, X -10, L -50, C – 100, D – 500, M – 1000), tworzy liczbę 666. Każda litera, która nie należy do wymienionych, otrzymuje wartość zerową. Fani tej teorii spiskowej widzą w wyrażeniu Vicarius Filii Dei diabelską liczbę, choć jej tam nie ma – po prostu przypisują liczbę 5 literze U, która powinna otrzymać wartość 0, ale skoro jest podobna do V, otrzymuje wartość brakującą do 666.
Kiedy przeanalizujemy dokładnie ten rozdział, a w szczególności osiemnasty werset, możemy dojść do ciekawego wniosku, jaki przedstawia apokalipsa. Aby rozszyfrować liczbę 666, potrzebna jest mądrość. Jest to liczba człowieka. Człowiek, który symbolizuje mądrość w Biblii, to Salomon, do którego każdego roku napływało 666 talentów. Okazuje się, że zagadka wcale nie jest taka trudna, jak by się mogło wydawać, jednak ludzie tak bardzo umiłowali liczbę zwierzęcia, że nie chcą z niej zrezygnować i szukają wszędzie, gdzie tylko można, byle nie przyznać, że to, czego symbolem jest sławna, złowroga, diabelska sześćset sześćdziesiątka szóstka, to bogactwo.

Rozdział 14, ostatnie słowa o chrześcijanach w apokalipsie

1. Mowa o wybranych Izraelitach wspomnianych w siódmym rozdziale.
9-11. Mowa jest o obrazie z Apokalipsa 13:15. Być może kara za nieoddanie pokłonu zwierzęciu, nie jest wykonana jako jednorazowa egzekucja, ale na decyzję dany jest pewien okres czasu. A może wiele ludzi schowało się, zarówno chrześcijan, jak i innych, którzy nie pokłonili się zwierzęciu z innych przyczyn niż wiara w Jezusa. Widać tu jednak, że oddawanie pokłonu zwierzęciu jest ciągle aktualne i anioł ostrzega, że jest to ostateczne i nieodwracalne wyrzeczenie się Boga. Spośród wszystkich grzechów, które Bóg chce wybaczyć, oddanie pokłonu zwierzęciu i przyjęcie znamienia na prawą rękę lub czoło, jest niewybaczalne.
12-13. Ostatni fragment, w którym mowa jest o żyjących jeszcze na ziemi chrześcijanach.
14-16. Na obłoku przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego (Jezus?). Otrzymuje On informację, że to czas żęcia i zaczyna zbierać. Kogo? Jeśli mowa jest o Chrystusie, to właśnie zbiera swoich naśladowców z całej ziemi.
17. Przychodzi inny anioł. Ważne! Mowa o Synu Człowieczym już się skończyła, od tej pory mowa jest o innym aniele. Otrzymuje on informację, że ma żąć. Ten zebrał ludzi i wrzucił to tłoczni, z której popłynęła krew. Kogo zebrał ten anioł? Niewierzących, którzy zostali zabici.

Rozdział 15, kolejne plagi

1-4. Najprawdopodobniej chrześcijanie już są w niebie. Kolejne plagi już ich nie dotyczą.

Rozdział 16, plagi apokalipsy przypominające plagi egipskie

2-12. Do tej pory chrześcijanie wiele wycierpieli i wielu zginęło za to, że nie przyjęli znamienia i nie oddali pokłonu zwierzęciu. Teraz sytuacja się odwraca. Niewierzący, którzy przyjęli znamię i oddali pokłon zwierzęciu otrzymują wrzody. Plagi, które przychodzą na świat, przypominać będą plagi egipskie.
14-16. Demony wybierają się do władców, panujących na ziemi, aby zebrać ich na wojnę w miejscowości Armagedon.

Rozdział 17, apokalipsa wielkiej wszetecznicy

1-18. Opis i zagłada wielkiej wszetecznicy. Kim jest wszetecznica? Osiemnasty werset mówi, że to miasto. Nie jest to więc finansjera żydowska, jak to zostało wytłumaczone na jednym z blogów w sieci. Apokalipsa w dziewiątym wersecie mówi, że miasto jest rozłożone na siedmiu pagórkach. Miast położonych na siedmiu wzgórzach jest wiele, np. Lizbona, Bergen, Lwów, Lublin, Ateny, Sandomierz, Gniezno, Jerozolima, Rzym, Sheffield. Musimy więc szukać kolejnych wskazówek.
Szósty werset mówi o krwi świętych, męczenników Jezusowych, którą jest pijana wszetecznica. Miasta, w których zabijano chrześcijan, to przede wszystkim Rzym (rozszarpywanie chrześcijan przez lwy na arenie) oraz Jerozolima, gdzie zginął między innymi sam Chrystus. Pozostają nam więc dwa miasta.
Apokalipsa w osiemnastym wersecie mówi, że nierządnica panuje nad królami ziemi. Tutaj Jerozolima odpada i pozostaje Rzym / Watykan, kościół katolicki, papiestwo, które uważane jest przez wielu za wielką wszetecznicę. Czy jest nią w istocie? Pasuje najlepiej. Ale równie dobrze może to być dowolne inne miasto, którego nikt dzisiaj nie podejrzewa. Nie wiadomo ile lat jeszcze minie, zanim nastąpią te wydarzenia. Dzisiaj pasuje Watykan, a za dziesięć lat może pasować coś zupełnie innego i nikt nawet Watykanu nie będzie brać pod uwagę. Nie wiadomo jakie miasto symbolizuje Wielka Nierządnica.

Rozdział 18, zniszczenie Wielkiego Babilonu

1-24. Opis i zniszczenie Wielkiego Babilonu. Czy Wielki Babilon jest tym samym miastem, co Wielka Nierządnica? Mało prawdopodobne. Czym jest Wielki Babilon? Podobnie jak z wszetecznicą, można gdybać, tworzyć historie, ale i tak nie wiadomo, czy przed powtórnym przyjściem Chrystusa wszystkie te teorie nie legną w gruzach.

Rozdział 19, apokalipsa powrotu Chrystusa na ziemię

11. Na białym koniu siedzi Wierny i Prawdziwy. Jeżeli Jezus Chrystus ma przyjść na ziemię dwa razy, a Jego pierwsze przyjście było dwa tysiące lat temu, to jest najlepszy moment, aby przyszedł powtórnie.
Istnieje teoria pochwycenia, która mówi o tym, że chrześcijanie zostaną zabrani przez Chrystusa przed nadejściem udręk opisanych w tej księdze. Jeśli teoria pochwycenia byłaby prawdą, przyjście Chrystusa w tym wersecie, byłoby Jego trzecim przyjściem na ziemię.
Jednak w rozdziale czternastym „Na obłoku przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego”. Jeśli więc postać z Apokalipsa 14:14-16 to Jezus Chrystus, wtedy znowu pojawia się paradoks trzeciego przyjścia Mesjasza w tym wersecie.
W tym wersecie czytamy, że Jan widział niebo otwarte, co oznacza, że postać przychodzi z nieba. W czternastym rozdziale, postać przychodzi na obłoku, co było zapowiedziane m.in. w Mat. 24:30, 26:64, Dz. 1:11, 1 Tes. 4:17; Werset Dz. 1:11 nie jest tajemniczy jak pozostałe i nie mówi „Syn Człowieczy”, ale jest napisane „Jezus tak przyjdzie”. Mamy tu więc sporą zagadkę, czy Jezus faktycznie przychodzi drugi raz w czternastym rozdziale, czy też jest to jakiś anioł, a dopiero teraz Mesjasz przychodzi powtórnie. A może Jezus faktycznie przyjdzie na ziemię jeszcze dwa razy? A może teoria pochwycenia jest prawdziwa i Syn Boży przyjdzie jeszcze trzy razy?
12-13. Czytamy dalej opis postaci, która przyszła na ziemię, aby pobić narody. Napisane jest, że Jego imienia nikt nie zna, a dalej, że Jego imię brzmi Słowo Boże. Czyżby faktycznie postać o imieniu Słowo Boże była kimś innym niż Chrystus? Znamy imię Mesjasza i wiemy że brzmi ono Jezus. W czternastym rozdziale Syn Człowieczy przychodzi po chrześcijan, a ktoś zupełnie inny zbiera ludzi do kadzi, aby ich zabić. Tutaj Słowo Boże przychodzi, aby zabijać, więc może rzeczywiście nie jest to opis Jezusa, ale innego anioła. A może, skoro Jezus już przyszedł w czternastym rozdziale i zabrał chrześcijan z ziemi, to teraz już może przychodzić ile razy zechce?
17-21. Zagłada wrogów Jezusa, którzy zebrali się do walki z tym, który siedzi na koniu. W osiemnastym wersecie pojawia się wyrażenie „wszystkich wolnych i niewolników”, co może sugerować, że wszyscy ludzie na całym świecie giną w tej walce i ziemia pozostaje całkowicie pusta. Werset 21 mówi, że pozostali zostali pobici, czyli wszyscy oprócz zwierzęcia i proroka, którzy zostali wrzuceni do jeziora ognia. Jednak to co wskazuje na to, że nie zostali pobici wszyscy ludzie na całym świecie, to werset 19 mówiący, że siedzący na koniu wybije tych, którzy stanęli do boju. Jest to nam potrzebne, ponieważ w dalszej części księgi, na ziemi są ludzie.

Rozdział 20, tysiącletnie królestwo apokalipsy

4-6. Na tronach usiedli sędziowie. Widać dusze męczenników Chrystusowych, którzy dostępują niesamowitego wyróżnienia, obejmują panowanie na tysiąc lat i zostają kapłanami Boga i Chrystusa, kiedy to diabeł jest uwięziony w otchłani. Wyróżnienie jest o tyle wyjątkowe, że wszyscy inni ludzie nie ożywają, ale czekają tysiąc lat.
Kluczowe jest zrozumienie, kim są ci, którzy zostaną kapłanami oraz co się stanie z tymi, którzy nie ożyją, aż się dopełni tysiąc lat? Dodatkowym pytanie brzmi, nad kim panować będą kapłani? Jednak do odpowiedzi na te pytania, potrzebna jest wiedza z wersetów 11-15.
7-10. Tysiąc lat, po uwięzieniu diabła w otchłani, nadchodzi czas, aby został wypuszczony, aby zwieść narody. Kogo będzie zwodził diabeł, skoro nastało tysiącletnie królestwo, a inni umarli nie ożyli? Właśnie do tego, potrzebny jest nam wniosek z końcówki przemyśleń z 19 rozdziału. Słowo Boże, zabiło przed tysiącletnim królestwem wszystkich, którzy stanęli z Nim do boju, jednak wszyscy ci, którzy nie stanęli do boju ze Słowem Bożym, pozostali przy życiu. Najprawdopodobniej ci, którzy pozostali przy życiu, przez tysiąc lat będą pod panowaniem kapłanów Chrystusa. Szatan będzie w otchłani w czasie tysiącletniego królestwa, więc nikt nie będzie kusił ludzi grzechem. Kapłani Chrystusa, którzy rządzą w nagrodę za wybitne dokonania, co oznacza że są absolutnie wyjątkowi i całkowicie oddani Chrystusowi, przez tysiąc lat będą mieli wpływ na pozostałych przy życiu ludzi. Jednak jak widać, nawet tysiąc lat bez pokus, w obecności wybitnych kapłanów, nie jest w stanie zmienić złego do szpiku kości człowieka, skoro znajdą się tacy, którzy dołączą do diabła i wyruszą do boju przeciwko kapłanom Chrystusa. Za karę, za wszelkie zło, które uczynił diabeł, dołącza on do zwierzęcia i fałszywego proroka, aby na wieki wieków byli dręczeni w ogniu i siarce.
11-15. Wracamy do pytań, kim są kapłani i co się stanie z innymi ludźmi. Rozpoczyna się dzień sądu.
Przed tronem stoją umarli. Również morze i śmierć i piekło wydało umarłych. Skąd to rozróżnienie na śmierć i piekło i co to za różnica, że również ludzie, którzy utonęli w morzu, wspomniani są osobno?
W czternastym wersecie czytamy, że śmierć i piekło, zostało wrzucone do jeziora ognistego – bez sądu! Widzimy więc, że możemy podzielić umarłych na grupy. Dwie grupy odpadają od razu, zapewne dlatego, że ludzie, którzy się tam znajdowali, byli za życia tak źli, że nie ma dla nich ratunku. Pozostają więc dwie grupy umarłych – pod tronem i z morza, a do tego kapłani.
Kapłani, wspomniani w wersetach 4-6, są dość zrozumiale opisani. Jeśli przeczytamy tekst dosłownie, wiemy, że są to ludzie, którzy zostali zabici (bardzo dosłownie: ścięci toporem), za głoszenie ewangelii o Jezusie Chrystusie (bardzo dosłownie: składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże), jak również ci, którzy nie oddali pokłonu obrazowi zwierzęcia i nie przyjęli znamienia. I wszystko się zgadza, zapewne tak właśnie będzie.
Jednakże, oprócz dosłownego rozumienia, możemy pokusić się o odniesienie opisu do czasów w których żyjemy. Kapłanami mogliby więc być ludzie, którzy zostali zabici z powodu życia dla Jezusa Chrystusa (niekoniecznie wyrok egzekucji musiałby być wykonany konkretnie za głoszenie, ale za samo życie dla Jezusa, tak jak Daniel został wrzucony do jamy lwów, za to, że był wierny Bogu i modlił się w swoim domu, a nie za to, że akurat został przyłapany na publicznym głoszeniu). Zwierzę, mogłoby symbolizować wspomniane wcześniej bogactwo. Oznaczałoby to, że kapłanami mogliby być ci, którzy nie oddali pokłonu / nie służyli bogactwu. Znamię na czole i na ręce, oprócz dosłownego rozumienia, mogłoby też oznaczać symbolicznie władzę (korona na czole, berło w ręce). Oznaczałoby to, że kapłanami mogliby zostać ci, którzy nie przyjęli władzy, nie chcieli rządzić, ale woleli żyć skromnie i w pokorze służyć Bogu.
Kapłanami zostaną niezależnie od interpretacji jednostki absolutnie wyjątkowe i będzie to raczej garstka ludzi. Kapłani nie będą się obawiali sądu, ponieważ wykazali się wystarczająco za życia, druga śmierć ich nie dotyczy, mają immunitet.
Umarli pod tronem, to mogą być chrześcijanie, którzy nie wykazali się tak, jak kapłani za życia, a o ich losie będzie stanowił wyrok w dniu ostatecznym. Apostoł Paweł wspomina o chrześcijanach, których imiona są zapisane w księdze żywota (Flp. 4:3). Można przypuszczać, że otwarcie księgi życia w 12 wersecie nie jest bezsensowne. Skoro księga życia zostaje otwarta, to zapewne będą sądzeni ludzie podobni sobie, z jednej grupy, a więc prawdopodobnie z grupy wierzących w Jezusa Chrystusa. Nie czytamy w 12 wersecie o tym, żeby ktoś ze stojących pod tronem trafił do jeziora ognia. „Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.” (1 Kor. 3:15). Wychodzi na to, że stojący pod tronem to grupa chrześcijan, których sąd nie polega na podzieleniu ludzi na tych, którzy będą żyć wiecznie i na tych, których czeka wieczne potępienie, ale na tych którzy dostaną nagrodę i tych, którzy „wślizgną się” do wiecznego życia bez nagrody.
Pozostaje jeszcze ostatnia grupa, czyli morze. Morze, woda już wcześniej symbolizowały ludy, języki i narody i w tym przypadku raczej jest podobnie. Prawdopodobnie morze w tym przypadku symbolizuje ogromne rzesze ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli o Jezusie Chrystusie, a tacy są sądzeni w zupełnie inny sposób. Mianowicie, ci którzy usłyszeli o Jezusie i uwierzyli, przechodzą ze śmierci do życia i nie będą sądzeni „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.”(J 5:24), a ci, którzy usłyszeli i nie uwierzyli, już są osądzeni. Jednak ci, którzy nigdy nie usłyszeli ewangelii o Jezusie, nie mają możliwości uwierzyć i dostąpić zbawienia na podstawie wiary. Zamiast tego, sądzeni będą na podstawie uczynków. Właśnie o tych ludziach najprawdopodobniej jest mowa, jako o tych, których wydało morze.
Kim są w takim razie ludzie z piekła i ze śmierci i czemu są podzieleni na dwie grupy? Na podstawie dotychczasowej analizy, odpowiedź wydaje się łatwiejsza. Skoro ci, którzy usłyszeli ewangelię i ją odrzucili, już są osądzeni, a ci, którzy ją przyjęli, przeszli ze śmierci do życia, oznacza to, że ci którzy usłyszawszy nie uwierzyli, pozostają w śmierci i reprezentują właśnie tą grupę. Piekło natomiast może być reprezentowane przez wybitnie złych ludzi, ponieważ ci, którzy nie usłyszeli, zarówno dobrzy jak i źli, reprezentowani są przez morze, można wnioskować, że w piekle są ci, którzy słyszeli ewangelię.

Rozdział 21, druga śmierć

8. Wspomniana jest śmierć druga, czyli trafienie do jeziora ognia po sądzie ostatecznym.

Rozdział 22, życie w nowej ziemi

2. Liście drzewa, służą do uzdrawiania narodów. Po pierwsze, w niebie miało nie być chorób, więc po co uzdrawiać narody. Po drugie, kim są te narody? Drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, może symbolizować Izrael (dwanaście plemion). Słowo uzdrawiać, można przetłumaczyć jako „opiekować się”. W ten sposób można dojść do wniosku, że Izrael będzie się opiekował pozostałymi narodami.
14. Można powiedzieć, szczęśliwi ci, którzy żyją w świętości, oczyszczają się z grzechu.
Amen! Przyjdź, Panie Jezu!

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski