Wesołych Świąt?

Czy chrześcijanie powinni obchodzić święta? Czy święta obecne w tradycji narodowej są pogańskie i powinny być nieobchodzone? Odpowiedź znajdziemy w liście do Kolosan.

Kol 2:16-17″Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.”

Autor listu do Kolosan, wprost pisze, że nie jesteśmy i nie powinniśmy być osądzani za przestrzeganie świąt. Ustalone daty, święta, obchodzenie sabatu jest tylko cieniem. To Chrystus jest rzeczywistością, a nie obrzędy.

Kol 3:5-6 “Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, Z powodu których przychodzi gniew Boży.”

Apostoł Paweł kontrastuje przykładanie uwagi do rzeczy bez znaczenia, jak daty i święta, do grzechu, z powodu którego spada Boży gniew. Przekaz jest więc prosty, pozbądź się nieczystości, bo to grzech prowadzi do potępienia, a nie święta lub sabaty.

Rzym 2:1 “Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.”

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze osądzanie. Jeżeli osądzasz bliźniego za obchodzenie świąt, stajesz się niesprawiedliwy, ponieważ jesteś sędzią.

Wobec powyższego, składam życzenia Wesołych Świąt, Kol 3:12-13 “Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.” Wszelkiego Bożego błogosławieństwa zgodnego z Jego wolą na czas świąt i nowy rok 2021.

5 2 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
3 lat temu

Zgadzam się z tym. Ludzie czasem osądzają innych, że obchodzą albo nie obchodzą świąt a sami grzeszą i się tym nie przejmują. Patrzmy na siebie, żeby nasze nogi nie zbłądziły. Pozdrawiam, życzę wesołych świąt 🙂

Marlena
3 lat temu

Bardzo mądre spostrzeżenia! Myślę też że Bóg patrzy na nasze serce i musimy strzeż swoich serc i nie osądzać i żyć zgodnie ze swoim przekonaniem nie osądzając innych. Wesołych Świąt!

Mirek
3 lat temu

Ostatnio kolega wyrażał opinię, iż słyszał w radiu, że Pan Jezus nie urodził się 25 grudnia, cóż przez datę można odrzucić Jezusa ? W ludzkiej logice daty są ważne, a Osoba Syna Bożego umyka gdzieś na bok, powoli podważa się prawdy Biblijne aby usunąć Boga z życia ludzi. Życzę czytelnikom aby nigdy nie dali sobie wykraść prawdy o Bogu, bądź zamienić na jakieś fikcje i baśnie. Jezus urodził się w Betlejem prawie 2000 lat temu, nie znamy dokładnej daty, ale poznawajmy GO, Jezusa.

potencjan
2 lat temu

Wigilia jest o genealogii stypy pogańskiej.

Zdaniem etnologów wigilia pierwotnie była ucztą ofiarną stypa dla zmarłych. Pogański cykl obrzędowy ustanowiony ku pamięci przodków, czyli zimowe zaduszki. Pogańskie zwyczaje są dla Wszechmogącego Boga obrzydliwością.Izrael za pogańskie zwyczaje szedł do niewoli lub ginął. Analogicznie do współczesnych za kontynuacje pogańskie zwyczaje na pewno poniesie konsekwencja każdy, kto tak czyni.

Święta, to szabat oraz Pascha

Świętami dla wszystkich jest tylko i wyłącznie szabat – sobota, dzień odpoczynku w trosce o zdrowie nasze (Rdz 2,2-3) Natomiast dla Izraela świętem jest szabat oraz Pesach – Pascha, na pamiątkę wyjścia z niewoli śmierci do życia, oraz śmierci Jezusa Zbawiciela w zastępstwie śmierci każdego z nas (Łuk 22,14-22)

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski