Usprawiedliwienie nie z uczynków prawa – czyli jakich?

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby wypełnić prawo i przynieść nowe zasady – usprawiedliwienie z wiary, zamiast usprawiedliwienia z uczynków.

Gal 2:16 “Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.”

Co autor listu ma na myśli poprzez uczynki zakonu? 5 Moj. 15:1 “Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.”, 5 Moj. 15:19″Każdego pierworodnego samca, który się urodzi wśród twego bydła i wśród twoich owiec, poświęcisz Panu, Bogu twemu. Nie użyjesz do pracy pierworodnego z twego bydła ani nie będziesz strzygł pierworodnego z twoich owiec.” Uczynki zakonu to prawa zapisane w księgach Mojżeszowych, których są setki. Dotyczą one np. obchodzenia Paschy, co jest wtedy zabronione, a co nakazane, ile trwa i co należy jeść, czy też wspomniane prawa dotyczące umarzania długów, czy pierworodnych z bydła. Dlaczego o tym piszę? Żeby przeciwstawić uczynki zakonu z dobrymi uczynkami.

Usprawiedliwienie i zbawienie jest z wiary w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie nie jest z uczynków zakonu, więc jeśli Chrystus coś unieważnił, to jedynie prawa z zakonu Mojżeszowego. Jezus z pewnością nie unieważnił potrzeby wykonywania dobrych uczynków.

5 2 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski