Rzetelna praca zawodowa na chwałę Boga

Biblia zachęca do rzetelnej pracy m.in. we fragmencie: Kol 3:22-23 “Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi,”

Przytoczone wersety zachęcają do uczciwej pracy zawodowej. Jest jednak werset, który w Polskim tłumaczeniu nie mówi o rzetelnej pracy, ale po sprawdzeniu w oryginale, nie tylko zachęca, ale uzależnia zbawienie od rzetelnej pracy zawodowej. Jest to Łk 13:27. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej “A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.”, według przekładu Biblii Tysiąclecia “(…)Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości!”. Jednak zgodnie z oryginałem greckim, można to zinterpretować jako “pracownicy niesprawiedliwości”.

Zgodnie z założeniem, że każdy werset Biblii ma swoją głębię i mnogość interpretacji, naturalnym jest, że można ten werset zrozumieć w standardowy sposób – ludzie niesprawiedliwi nie wejdą do Królestwa Bożego. Będzie to dobra interpretacja, spójna z całą Biblią. Jednak można się tu dopatrzeć pewnych dodatkowych treści, mianowicie nawoływania do rzetelności w pracy zawodowej – co również jest spójne z wieloma wersetami zachęcającymi do uczciwego traktowania pracodawcy i powierzonych zadań.

0 0 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski