Poślubianie osób z niemoralną przeszłością

1Tm 4:1-5: “A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.”

Powyższy fragment porusza kwestię zabraniania czegoś przez odstępców i zwodzicieli. Nie dostrzegamy żadnej zagadki na pierwszy rzut oka, czytamy że zwodziciele zabraniają spożywania pokarmów. Jednak to co czytamy, to tłumaczenie z innego języka. Jest to jedyne wystąpienie tego słowa w całej Biblii, więc tłumacze nie mogą porównać go z innymi kontekstami użycia, co znacznie utrudnia znalezienie właściwego odpowiednika w języku polskim. Słowo, o którym mowa to βρωμάτων (tłumaczone powyżej jako: “pokarmów”), a w formie nieodmienionej βρόμα (czyt. broma).

W tłumaczeniu współczesnym słowo βρόμα oznacza zapach. Jeżeli zamiast “pokarmów”, wstawilibyśmy “zapachów”, z pewnością nie pomogłoby nam to zrozumieć przekazu.  Z pomocą przychodzi nam wiki słownik, który rozwija znaczenie słowa na poniższe:

  • nieprzyjemny zapach
  • brak czystości
  • czyn niemoralny
  • skandal
  • (w przenośni) niemoralna, lubieżna kobieta

Zgodnie z powyższym tłumaczeniem słowa βρόμα, odstępcy zabraniają związków z osobą o braku czystości, która popełniła czyn niemoralny. Powyższy fragment, może więc w zależności od tłumaczenia albo pozwalać jeść wszystko, włącznie z tym co wcześniej zostało przez Boga zabronione, albo pozwalać poślubiać ludzi, którzy w nieświadomości popełnili grzech nieczystości.

Kpł 11:35,37: “Wszystko, na co spadnie cokolwiek z ich padliny, będzie nieczyste, czy to piec, czy palenisko; należy je rozwalić, są bowiem nieczyste i będą dla was nieczyste. … Jeżeli zaś z ich padliny spadnie coś na ziarno przeznaczone do siewu, to będzie ono czyste.” W prawie Mojżeszowym czytamy o tym, że kiedy zanieczyści się piec, należy go zniszczyć, nie wolno mieć styczności z tym co nieczyste. Jednak kiedy zanieczyści się ziarno przeznaczone do siewu, to nie staje się ono nieczyste, ponieważ kiedy zostanie zasiane, umrze i narodzi się na nowo. Podobnie jest z człowiekiem, który zanieczyścił się, ale po nawróceniu umarł dla grzechu w chrzcie wodnym i narodził się do życia w Chrystusie. Nie liczy mu się zanieczyszczenia, którego się dopuścił przed nowo narodzeniem, ponieważ jego skażona natura umarła i jest nowym stworzeniem.

Apostoł Paweł pisze w 1Kor 8:13: “Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.” a także w Rz 14:17: “Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” Czy ten sam apostoł, napisałby “przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” w odniesieniu do przyjmowania pokarmów? Czy nie pisze tego ze względu na niesprawiedliwe i niezgodne z Bożą miłością odrzucanie ludzi, którzy dopuścili się w starym życiu grzechów i zamiast przebaczenia, spotyka ich potępienie? Czyż oskarżenie i potępienie człowieka nie jest nauką szatańską, a przebaczenie i przyjęcie grzesznika nauką Bożą?

Wobec powyższego proponuję tłumaczenie 1Tm 4:1-5 w następującej formie:
“Ale Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach porzucą niektórzy wiarę, zwracając się do duchów zwodniczych i nauk demonów, w obłudzie kłamców z wypalonym sumieniem, którzy zabraniają poślubiać, każą wstrzymywać się od osób nieczystych, które Bóg stworzył do przyjmowania z dziękczynieniem przez wiernych i znających prawdę. Ponieważ każde stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać, przyjmując z dziękczynieniem co jest uświęcone przez Słowo Boga i modlitwę.”

5 1 vote
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski