Plagi egipskie

Plagi egipskie po kolei

Plagi egipskie jako lista klęsk z odniesieniami do miejsc występowania w Biblii, w księdze nazywanej: Exodus, 2 Mojżeszowa, Księga Wyjścia (Wj).

 1. Woda Nilu zamieniła się w krew (Wj 7:20)
 2. Żaby (Wj 8:6)
 3. Komary (Wj 8:17)
 4. Muchy (Wj 8:24)
 5. Wyginięcie bydła egipskiego (Wj 9:6)
 6. Wrzody (Wj 9:10)
 7. Grad (Wj 9:23)
 8. Szarańcza (Wj 10:13)
 9. Ciemność (Wj 10:22)
 10. Śmierć pierworodnych (Wj 12:29)  

Jakie były plagi egipskie

 1. Aaron zgodnie z poleceniem Pana, na oczach faraona wyciągnął laskę nad wody Nilu i cała woda zamieniła się w krew. Z powodu tej plagi wyginęły ryby, a sama woda stała się zanieczyszczona od martwych ryb i nie dało się jej pić.
 2. Aaron na polecenie Pana wyciągnął rękę nad wody Egiptu i wyszły z tych wód żaby, które weszły do pałacu faraona, do jego łóżka, a także do domów służących faraona. Żaby wchodziły na ludzi i do wszystkich miejsc w ich domach.
 3. Aaron uderzył laską w proch ziemi i pojawiły się wszędzie komary. Oblazły one ludzi i zwierzęta. W całym Egipcie z prochu ziemi powstawały komary dlatego były one wszędzie. 
 4. Sam Pan zesłał plagę much na faraona. Od much zaroiła się cała ziemia egipska.
 5. Pan sprawił, że wyginęła część bydła Egipcjan. Padły konie, osły i wielbłądy, a także krowy i owce z powodu zarazy, którą zesłał Pan.
 6. Mojżesz rozrzucił sadzę z pieca przed faraonem i ludzie oraz bydło pokryli się wrzodami i pryszczami. 
 7. Mojżesz wyciągnął rękę w stronę nieba i spadł grad na ziemię egipską zabijając ludzi, bydło i roślinność. Grad i ogień spadając na ziemię niszczył wszystko co było na polu.
 8. Mojżesz wyciągnął laskę nad ziemię i powiał wiatr wschodni na Egipt. Wiatr ten wiał dzień i noc przynosząc ze sobą szarańczę. Szarańcza pożarła wszelką roślinność rosnącą w Egipcie, wszystko co pozostało po pladze gradu. 
 9. Mojżesz wyciągnął swoją rękę w stronę nieba i nastała ciemność w całym Egipcie przez trzy dni. 
 10. Pan przeszedł przez Egipt, a niszczyciel (Wj 12:23) wchodził do domów, na których nie było znaku krwi na drzwiach i zabijał pierworodnych. O północy ponieśli śmierć wszyscy pierworodni w Egipcie, ludzie i bydło.

7 plag egipskich

Skąd wzięło się pojęcie siedmiu plag egipskich, skoro plag było dziesięć? Czytamy w Wj 8:22 że Bóg wyróżni przy pladze much ziemię Goszen, w której zamieszkiwali Izraelici, a tylko na ziemie zamieszkane przez Egipcjan spuści tą plagę. Tak też jest przy każdej kolejnej pladze, że spadała wyłącznie na lud faraona, a Izraelici nie byli nimi dotknięci. Spośród dziesięciu kataklizmów, 7 plag egipskich uderzyło wyłącznie w lud faraona. Pierwsze trzy plagi – woda zamieniona w krew, żaby i komary – wymierzone były zarówno w Egipcjan jak i w Izraelitów. Ostatnie siedem plag egipskich – muchy, wyginięcie bydła, wrzody, grad, szarańcza, ciemność, śmierć pierworodnych – uderzyły wyłącznie w Egipcjan. 

Korzystając z tekstu pisma świętego wymień plagi egipskie

Warto jest pamiętać wszystkie plagi egipskie, szczególnie we właściwej kolejności. Wymień plagi egipskie – to częste pytanie w szkole, na studiach różnych kierunków, lub w teleturniejach, ale to również cel wielu chrześcijan którzy chcą mieć jak największą wiedzę biblijną. Aby zapamiętać właściwą kolejność – korzystając z tekstu pisma świętego wypisz plagi egipskie – dzięki temu że znajdziesz je samodzielnie, lepiej zapamiętasz wszystkie plagi egipskie. Możesz też zapamiętać je poprzez skojarzenia.

Kiedy woda zamieniła się w krew, zaczęła cuchnąć i wyszły z niej żaby, którym było w wodzie nieprzyjemnie. Żaby te chodziły tam i z powrotem, aż w końcu zgłodniały, zaczęły pożerać komary. Jednak komarów było tak dużo, że nie były w stanie nadążyć, dlatego kiedy pojawiły się muchy, mogły swobodnie latać i wszędzie siadać i były bezpieczne. Muchy były wszędzie i obłaziły bydło, a ponieważ przenoszą zarazki, bydło zaczęło chorować, aż zwierzęta hodowlane wymarły. Ponieważ w diecie Egipcjan zabrakło mięsa, zaczęli mieć wrzody, uboga dieta powodowała owrzodzenie całego ciała. Kiedy spadł grad, Egipcjanie przykładali go do swojego ciała, aby zimne kulki gradu przynosiły im ulgę. Kiedy Egipcjanie byli zajęci, nie zauważyli jak przedostała się wszędzie szarańcza. Wszystkie plony zostały zjedzone, a kiedy Egipcjanie się zorientowali, że wszędzie jest szarańcza, zrobiło się ciemno. Kiedy ciemność opadła, okazało się, że zastała ich ostatnia plaga.  

Powyższy tekst nie jest oparty na literaturze, a jest jedynie zmyśloną historyjką pełną skojarzeń, służącą do trwałego zapamiętania kolejności plag egipskich.

Plagi egipskie Biblia

Plagi zesłane przez Boga na Egipt pełnią różne funkcje. Funkcja jawna, to zmuszenie faraona do wypuszczenia Bożego ludu – Izraela. Funkcja ukryta, to okrycie się chwałą przez Boga. Zesłanie kary na krnąbrnego faraona sprawiło, że wszystkie ludy usłyszały jak wielkiego Boga ma Izrael i bały się kiedy Izraelici dotarli do ziemi obiecanej. Plagi egipskie w Biblii pokazują jak wielki jest Pan. Pierwsze dwie plagi – woda zamieniona w krew i żaby, były możliwe do powtórzenia przez czarowników egipskich. Jednak przy pladze komarów czarownicy uznali wielkość Boga Izraela przed faraonem stwierdzając, że oni nie potrafią tego uczynić i w tej pladze jest palec Boży. Plagi pokazują też miłość Boga do swojego ludu Izraela. Izrael zamieszkał w Egipcie kiedy w tamtych czasach faraon był przychylny ludowi Bożemu, jednak kiedy nastał inny faraon, który krzywdził Izraela, Bóg postanowił wziąć swoje dzieci w obronę. Pokazuje to, że pomimo nieposłuszeństwa Izraelitów, są oni zawsze ludem wybranym i ukochanym przez Boga i jeśli ktoś krzywdzi Izrael, spotyka go kara. 

Wyjaśnienie znaczenia plag egipskich

 1. Woda Nilu zamieniła się w krew – klęska skierowana w boga i boginię Nilu, Apisa i Izydę, a także strażnika Nilu Khnuma. W Egipcie wierzono, że Nil był krwiobiegiem Ozyrysa. 
 2. Żaby – plaga przeciwko Heqet, egipskiej bogini płodności o żabiej głowie. 
 3. Komary – kara wobec boga pustyni Seta.
 4. Muchy – klęska w odniesieniu do boga much Uatchita.
 5. Wyginięcie bydła egipskiego – plaga uderzająca w boginię Hathor i boga Apisa, którzy zostali przedstawieni jako bydło. 
 6. Wrzody – kara przedstawiająca bezsilność bogów zdrowia Sechmet, Sunu i Isis.
 7. Grad – atak w stronę bogini nieba Nut.
 8. Szarańcza – plaga wobec Nut, Ozyrysa i Seta.
 9. Ciemność – kara przedstawiająca bezsilność boga słońca Ra.
 10. Śmierć pierworodnych – plaga w odniesieniu do opiekunki dzieci Izydy.

Co to znaczy plagi egipskie, związek frazeologiczny

Plagi egipskie jako związek frazeologiczny oznaczają serię nieszczęść. Plagi egipskie – katastrofy naturalne, którymi doświadczany jest jakiś obszar jedna po drugiej. Np. Australia w 2020 roku – doświadczyła dewastacji przez pożary, a następnie przez zarazę. Ponieważ jest to seria nieszczęść następujących po sobie w krótkim odstępie czasu, można użyć frazeologizmu – Australię spotkały w 2020 roku plagi egipskie. 

Plagi jako kara od Boga. Kiedy nieszczęścia spotykają grupę, lub jednostkę która jest jawnie grzeszna, powszechnie wiadomo o tym jakie zło popełnia, kiedy pojawiają się w życiu tej osoby, lub grupy osób jakieś niepowodzenia, można użyć frazeologizmu plagi egipskie w odniesieniu do kary od Boga za popełniane zło.

Konkretne zjawiska. Każda z plag opisanych w Biblii może dotknąć ludzi w dowolnym okresie czasu, również współcześnie. Jeżeli akwen wodny zostałby zatruty i wyginęłyby w nim ryby, albo pojawiłoby się na pewnym obszarze muchy lub komary w ilości znacznie przekraczającej przyjęte normy, wówczas można nazwać takie zjawiska związkiem frazeologicznym plagi egipskie, jako bezpośrednie odniesienie do wydarzeń z Egiptu.

Ciemności egipskie. Jednym z odniesień do konkretnych zjawisk jest plaga ciemności. Ciemności egipskie to frazeologizm, który zadomowił się w języku polskim jako niezależny od innych plag. W sytuacji kiedy ciemność jest całkowita i nieprzenikniona, tak że nie widać z bliska drugiej osoby, podobnie jak to opisane jest w Biblii, używany jest związek frazeologiczny – ciemności egipskie. 

Szarańcza – frazeologizm oznaczający ogromne ilości. Plaga szarańczy charakteryzowała się przywianiem przez dzień i noc, potężnych ilości szarańczy, która pożarła pozostałości po plonach rolnych. W języku polskim szarańcza jako związek frazeologiczny nie odnosi się do owadów, ani do zniszczeń, ale do ogromnych ilości, bez nacechowania negatywnego. Szarańczą często nazywani są ludzie zgromadzeni na jakimś wydarzeniu, lub dzieci podczas wycieczki zorganizowanej.

Streszczenie historii o plagach egipskich

Skąd Izrael wziął się w Egipcie?

Jakub mieszkał w ziemi kananejskiej (Rdz 37:1), miał on dwunastu synów, z których najbardziej kochał Józefa. Bracia nienawidzili Józefa z tego powodu i chcieli go zabić, ale ostatecznie zlitowali się nad nim i sprzedali go w niewolę. Józef trafił do Potyfara i jako jego niewolnik zarządzał całym jego domem. Żona Potyfara niesprawiedliwie go oskarżyła, dlatego Józef trafił do więzienia, a z tamtąd na dwór faraona. Józef był wierny Bogu, dlatego otrzymał wielką mądrość i błogosławieństwo. Faraon wybrał Józefa na zarządcę całym Egiptem, aby zgromadził zapasy na nadchodzący głód. Józef sprowadził swojego ojca Jakuba (Izraela) do Egiptu, aby jego rodzinie nie brakowało żywności w czasach głodu. Faraon darzył wielkim szacunkiem Józefa i Izraela i wyświadczał im wszelkie dobro. 

Dlaczego Izrael był w Egipcie niemile widziany?

Józef umarł, razem z całym pokoleniem, zmienił się też faraon, na takiego, który nie znał Józefa, natomiast Izraelici rozmnażali się w Egipcie ponieważ Bóg im błogosławił (Wj 1:6-8). Faraon zaczął bać się liczebności i siły ludu Bożego, dlatego zaczął ich gnębić. Faraon zmuszał Izraelitów do cięższych robót i starał się o to, aby nowo narodzeni chłopcy byli zabijani. W tym czasie narodził się Mojżesz, uchroniony przed śmiercią w wieku niemowlęcym Izraelita, wychowywany w pałacu faraona przez Egipcjan. 

Powołanie Mojżesza i Aarona

Mojżesz wraz z bratem Aaronem zostali posłani do faraona aby prosić o wypuszczenie ludu Izraelskiego w celu złożenia ofiary Bogu. Jednak faraon zezłościł się na Izraelitów, że chcą odejść od swoich obowiązków i nałożył na nich dodatkowe utrudnienia, przez co Izraelici rozzłościli się na Mojżesza i ten musiał zmagać się zarówno z Egipcjanami jak i z Izraelitami. Przy drugim spotkaniu Aaron rzucił swoją laskę na ziemię i ta zamieniła się w węża, ale czarownicy egipscy uczynili to samo swoimi czarami. Wąż Aarona pożarł węże czarowników, ale serce faraona pozostało nieugięte.

Bóg zsyła plagi na Egipt

Aaron uderzył w Nil i cała woda zamieniła się w krew, przez co wyginęły ryby w Nilu. Nawet w naczyniach zamiast wody była krew, dlatego Egipcjanie nie mogli pić w czasie trwania plagi. Następnie Aaron wyciągnął rękę nad wody i wyszły z nich żaby pokrywając cały kraj, wchodząc do pałacu i do wszystkich domów i ich sypialni. Po pladze żab, Aaron uderzył w proch ziemi swoją laską i w całym kraju pojawiły się komary. Czwarta plaga wyróżniła Izraelitów od Egipcjan i od tej plagi lud Boży już nie bywał dotykany klęskami spadającymi na lud faraona. I pojawiło się mnóstwo much w całej ziemi egipskiej za wyjątkiem ziemi Goszen, gdzie mieszkali Izraelici. Piątą plagą było wyginięcie bydła Egipcjan, na skutek wielkiej zarazy. Następnie pojawiły się wrzody na ludziach i na bydle jako plaga szósta. Kolejną plagą był wielki grad, który niszczył i zabijał wszystko co znajdowało się na polu. Każdy kto bał się Pana, chował swoje bydło w obawie przed plagą gradu. Ósmą plagą była szarańcza, sprowadzona przez wiatr wschodni, który wiał dzień i noc i szarańcza pożarła wszystkie płody rolne pozostawione przez grad. Następnie w Egipcie nastała ciemność na 3 dni i nikt nie wstawał ze swojego miejsca, bo nie widział nawet jeden drugiego, tak nieprzenikniona była to ciemność. Plaga ostateczna, to uśmiercenie wszystkich pierworodnych spośród ludzi i bydła, włącznie z synem faraona, który miał zająć jego miejsce na tronie. 

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski