Klucz do nieśmiertelności

Adam, przebywając w raju zgrzeszył i utracił nieśmiertelność. 1Kor 15:48: “Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.” Odziedziczyliśmy naturę Adama, skażoną, brudną, grzeszną, śmiertelną. Jednak zawierzając Chrystusowi otrzymujemy naturę nieskażoną, czystą, świętą, nieśmiertelną. 1Kor 15:53: “Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.”

Przyjmując Chrystusa otrzymujemy Jego naturę, zamieniamy śmiertelność na nieśmiertelność. Chrystus jest kluczem do nieśmiertelności. Jednak należy pamiętać o czymś bardzo ważnym, 1Kor 15:56: “A żądłem śmierci jest grzech (…)”. Nie można być jednocześnie natury skażonej i nieskażonej. Nie można być jednocześnie śmiertelnym i nieśmiertelnym. Jeżeli grzeszę, nie jestem natury Chrystusa, nie jestem nieśmiertelny, a grzech zadaje mi śmierć, moje ciało doznaje radości, a Duch zostaje zatruty.

Tak, kluczem do nieśmiertelności jest Chrystus, ale również tak, grzech zadaje śmierć i świadczy o tym, że przyobleczenie w nieskażone jeszcze nie nastąpiło. Adam utracił w raju nieśmiertelność popełniając grzech. Wydaje Ci się, że jesteś ponad to, bo masz Chrystusa? 1Kor 10:12: “A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.” Rz 11:20: “(…) nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.”* Chrystus jest ratunkiem dla każdego z nas, On pokonał śmierć i zapłacił za nasz grzech, ale nie wzbijaj się przy tym w pychę, bo Jk 4:6 “Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.”

*Tłumaczenie Biblii Warszawskiej zachęca do tego aby wzbijać się w pychę, jest to jednak błąd tłumaczenia, Biblia Tysiąclecia oddała to poprawnie, ale starodawnym językiem, dlatego autor zdecydował się użyć przekładu BW i dodać słowo “nie”, które nadaje poprawności tłumaczenia zgodnie z oryginałem (τη πιστει εστηκας μη υψηλοφρονει αλλα φοβου).

0 0 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski