Daniel Dąbrowski – przez życie apostoła Piotra

Nauka płynąca z życiorysu apostoła Piotra. Od powołania do uczniostwa, do powołania do samodzielnej służby – przez życie apostoła Piotra.

© 2013-2023 Daniel Dąbrowski