Dziesięć przykazań bożych

10 przykazań bożych oryginalne

  1. Ja jestem JHWH, twój Bóg.
  2. Nie będzie twoim bogiem inny obok mnie. Nie uczynisz sobie żadnego posągu ani żadnego podobieństwa do czegokolwiek, co jest na niebie w górze, na ziemi w dole, ani do tego, co jest na dole w wodzie.
  3. Nie będziesz wypowiadał imienia Pana, Boga twego, na próżno, bo Pan nie uniewinni tego, kto nadużywa imienia Jego.
  4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace. A siódmego dnia jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywać żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, twój niewolnik, ani twoja niewolnica.
  5. Czcij ojca swego i matkę, aby trwały długo na ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie.
  6. Nie zabijaj 
  7. Nie cudzołóż
  8. Nie kradnij
  9. Nie składaj przeciwko swojemu bliźniemu fałszywych zeznań
  10. Nie pożądaj, domu bliźniego twego; Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego.
© 2013-2021 Daniel Dąbrowski