Czy Jezus oczyścił wszystkie pokarmy?

Zakaz spożywania części pokarmów w Starym Przymierzu

Kpł 11:3-4,7-8: “Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść; Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; … Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty; Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;”

Prawo Mojżeszowe zawiera listę pokarmów zabronionych przez Boga do spożycia. Jednak Nowe Przymierze zdaje się oczyszczać wszystkie pokarmy i zezwalać na spożywanie m.in. wieprzowiny.

Widzenie płótna przez Piotra

Apostoł Piotr miał widzenie:
Dz 10:11-15: “I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.”

Wydaje się, że Bóg zezwolił spożywać wszystkie zwierzęta, skoro w widzeniu sam Bóg mówi, aby Piotr zabijał i jadł nieczyste zwierzęta.

Dz 10:28: “I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym;”

Jednak Piotr przemówił do zgromadzonych: ta wizja oznacza, że poganie są czyści przed Bogiem. Zwierzęta były symbolem nieczystości, Bóg nie dał Piotrowi wizji po to, żeby zaczął jeść wieprzowinę, tylko po to żeby poszedł z posłańcami i głosił Ewangelię poganom. Bez tej wizji, Piotr wstrzymałby się przed głoszeniem Królestwa Bożego osobom bez Żydowskiego pochodzenia. Piotr wiedział, że ta wizja ma wymiar symboliczny i dokonał jej interpretacji, nie odebrał jej dosłownie i wyjaśnił wszystkim co oznaczała.

Nieumyte ręce apostołów, Jezus oczyszcza wszystkie pokarmy

Kolejnym fragmentem który zdaje się zezwalać na jedzenie nieczystych pokarmów jest obrona uczniów, którzy nie umyli rąk.

Mk 7:15,18-23: “Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. … I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.”

Jezus Chrystus uznał wszystkie pokarmy za czyste. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pokarmy uznał za dozwolone do spożycia.

Kpł 11:47: “Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno.”

Przed oczyszczeniem
ZakazaneNieczyste
Wielbłąd (Kpł 11:4)Dotknięte przez mężczyznę z wyciekiem (Kpł 15:3)
Świstak (Kpł 11:5)Dotknięte przez kobietę z upływem krwi (Kpł 15:19)
Zając (Kpł 11:6)Po kontakcie z padliną zwierzęcia nieczystego (Kpł 11:35)
Wieprz (Kpł 11:7)Po kontakcie z osobą która dotknęła zwłok (Lb 19:13)
Po oczyszczeniu
ZakazaneNieczyste Oczyszczone
Wielbłąd (Kpł 11:4)Dotknięte przez mężczyznę z wyciekiem (Mk 7:19)
Świstak (Kpł 11:5)Dotknięte przez kobietę z upływem krwi (Mk 7:19)
Zając (Kpł 11:6)Po kontakcie z padliną zwierzęcia nieczystego (Mk 7:19)
Wieprz (Kpł 11:7)Po kontakcie z osobą która dotknęła zwłok (Mk 7:19)

Istnieją dwa oddzielne obszary prawa żywieniowego: nieczyste oraz czyste to jeden obszar, dozwolone i niedozwolone to drugi obszar. Jezus dokonał oczyszczenia, a więc uświęcił pierwszy obszar: nieczyste oraz czyste. Natomiast obszar drugi: dozwolone i niedozwolone, pozostał przez Jezusa niezmieniony.

Biblia o jedzeniu wieprzowiny

Prawo Mojżeszowe zabrania jedzenia wieprzowiny, świnia to zwierzę znajdujące się na czarnej liście pokarmów. Nowe Przymierze zawiera wiele fragmentów sugerujących zdjęcie zakazu spożycia wieprzowiny. Jednak wypowiedź Piotra z Dz 10:14: “Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego.” pokazuje jasno, że skoro apostoł nigdy w swoim życiu nie spożył nic nieczystego, to również Jezus nie jadł wieprzowiny i nie nauczał, aby ją spożywano.

Odrzucenie pokarmów nieczystych, wyrazem uświęcenia

Kpł 11:43-44: “Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi, Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi”

Powyższy fragment mówi nam dlaczego mamy nie jeść tego co nieczyste. Każdy kto dąży do uświęcenia, a tego oczekuje od nas Bóg, wyrzuca ze swojego życia grzech i nieczystość. Bóg powołuje się na samego siebie, na swoją świętość i swoją osobę, aby podkreślić jak ważne jest to dla Niego, aby przybliżać się do Jego czystości.

Fragment 1 Tm 4:1-5 opracowany w osobnym artykule: poślubianie osób z niemoralną przeszłością.

3.6 5 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski