Czy Jezus oczyścił wszystkie pokarmy?

Stare Przymierze zakazuje jedzenia części zwierząt, w tym popularnej w Polsce wieprzowiny. Świnia jest zakazana nie poprzez dopasowanie do kryteriów, ale jest wymieniona z nazwy, co nie pozostawia żadnych wątpliwości względem jej nieczystości.

Kpł 11:3-4,7-8: “Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść; Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; … Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty; Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;”

Jednak Nowe Przymierze zdaje się oczyszczać wszystkie pokarmy i zezwalać na spożywanie m.in. wieprzowiny.

Apostoł Piotr miał widzenie:
Dz 10:11-15: “I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.”

Wydaje się, że Bóg zezwolił spożywać wszystkie zwierzęta, skoro w widzeniu sam Bóg mówi, aby Piotr zabijał i jadł nieczyste zwierzęta.

Dz 10:28: “I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym;”

Jednak Piotr dokonał interpretacji swojej wizji i przedstawił ją zgromadzonym: ta wizja oznacza, że poganie są czyści przed Bogiem. Zwierzęta były symbolem nieczystości, Bóg nie dał Piotrowi wizji po to, żeby zaczął jeść wieprzowinę, tylko po to żeby poszedł z posłańcami i głosił Ewangelię poganom. Bez tej wizji, Piotr wstrzymałby się przed głoszeniem Królestwa Bożego osobom bez Żydowskiego pochodzenia, zwierzęta były symbolem, a nie przekazem dosłownym.

Kolejnym fragmentem który zdaje się zezwalać na jedzenie nieczystych pokarmów jest obrona uczniów, którzy nie umyli rąk.

Mk 7:15,18-23: “Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. … I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.”

W powyższym fragmencie występuje stwierdzenie “oczyszczając wszystkie pokarmy”. Istnieje rozróżnienie pomiędzy pokarmem zabronionym, a nieczystym. Lista pokarmów zabronionych zawiera gatunki zwierząt (np. świnia), lub kryteria (np. rozdzielone kopyto), które czynią je zakazanymi do spożycia. Lb 19:22 “Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a osoba dotykająca go będzie nieczysta do wieczora.” Czystość, lub nieczystość to inny obszar prawa. Nieczystymi stają się ludzie, którzy np. dotknęli zwłok. Kiedy więc ktoś nieczysty (np. po dotknięciu martwego człowieka) dotknął jedzenia (np. owcy i świni), stawało się ono nieczyste. Gdyby kapłan oczyścił te pokarmy, stałyby się one czyste, ale owca byłaby dozwolona, a świnia zabroniona. Oczyszczenie pokarmu z zanieczyszczenia po dotknięciu zwłok, nie czyni pokarmu zabronionego, dozwolonym do spożycia, a jedynie oczyszczonym z dotknięcia przez nieczystą osobę.

Na koniec, Jezus nigdy nie jadł nieczystych pokarmów. Jezus nie dał nam przykładu jedzenia wieprzowiny samodzielnie.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2022 Daniel Dąbrowski
0
Would love your thoughts, please comment.x