Czy Jezus oczyścił wszystkie pokarmy?

Stare Przymierze zakazuje jedzenia części zwierząt, w tym popularnej w Polsce wieprzowiny. Świnia jest zakazana nie tylko poprzez dopasowanie do kryteriów, ale jest wymieniona z nazwy, co nie pozostawia żadnych wątpliwości względem jej nieczystości.

Kpł 11:3-4,7-8: “Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść; Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; … Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty; Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;”

Jednak Nowe Przymierze zdaje się oczyszczać wszystkie pokarmy i zezwalać na spożywanie m.in. wieprzowiny.

Apostoł Piotr miał widzenie:
Dz 10:11-15: “I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.”

Wydaje się, że Bóg zezwolił spożywać wszystkie zwierzęta, skoro w widzeniu sam Bóg mówi, aby Piotr zabijał i jadł nieczyste zwierzęta.

Dz 10:28: “I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym;”

Jednak Piotr przemówił do zgromadzonych: ta wizja oznacza, że poganie są czyści przed Bogiem. Zwierzęta były symbolem nieczystości, Bóg nie dał Piotrowi wizji po to, żeby zaczął jeść wieprzowinę, tylko po to żeby poszedł z posłańcami i głosił Ewangelię poganom. Bez tej wizji, Piotr wstrzymałby się przed głoszeniem Królestwa Bożego osobom bez Żydowskiego pochodzenia. Piotr wiedział, że ta wizja ma wymiar symboliczny i dokonał jej interpretacji, nie odebrał jej dosłownie i wyjaśnił wszystkim co oznaczała.

Kolejnym fragmentem który zdaje się zezwalać na jedzenie nieczystych pokarmów jest obrona uczniów, którzy nie umyli rąk.

Mk 7:15,18-23: “Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. … I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, Cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.”

W powyższym fragmencie występuje stwierdzenie “oczyszczając wszystkie pokarmy”. Potrzebujemy jednak dobrze znać prawo Żydowskie, żeby najpierw rozumieć co to znaczy pokarm nieczysty, a potem zrozumieć czym jest jego oczyszczenie.

Kpł 11:47: “Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno.” Ostatni werset rozdziału daje nam zrozumieć, że są dwa oddzielne obszary prawa żywieniowego: nieczyste oraz czyste to jeden obszar, dozwolone i niedozwolone to drugi obszar. Jezus dokonał oczyszczenia, a więc uświęcił pierwszy obszar: nieczyste oraz czyste. Natomiast obszar drugi: dozwolone i niedozwolone, pozostał przez Jezusa nieruszony. Potrzeba więc dobrej znajomości prawa żywieniowego, aby rozumieć co zostało oczyszczone przez Jezusa, a co zostało niezmienione.

Kpł 11:4-8: “Lecz spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie: wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty; Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty; Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;”

Z wieprzem sprawa ma się tak, że jest zarówno zabroniony, jak i nieczysty. Świnia znalazła się na liście pokarmów zabronionych imiennie, jako zwierzę którego “jeść nie będziecie”, nie wolno jej jeść, tego pokarmu Jezus nie oczyścił (a właściwie oczyścił, ale nie zdjął zakazu).

Kpł 11:43-44: “Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi, Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi”

Powyższy fragment mówi nam dlaczego mamy nie jeść tego co nieczyste. Każdy kto dąży do uświęcenia, a tego oczekuje od nas Bóg, wyrzuca ze swojego życia grzech i nieczystość. Bóg powołuje się na samego siebie, na swoją świętość i swoją osobę, aby podkreślić jak ważne jest to dla Niego, aby przybliżać się do Jego czystości.

P.S. Po publikacji tego wpisu, znalazłem jeszcze jeden fragment, który zdaje się popierać spożycie wszystkich pokarmów, jednak opracowałem go w osobnym artykule: poślubianie osób z niemoralną przeszłością.

4.3 3 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2023 Daniel Dąbrowski
0
Would love your thoughts, please comment.x