Czy Jezus nawołuje do nienawiści?

Czytamy w Łk 14:26 “Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.” Co ciekawe, przekłady Polskie (Warszawski, Tysiąclecia, Gdańska), a także międzynarodowe i interlinearne są zgodne i używają słowa “nienawiść”. Jednak w Mt 5:43-44 czytamy “Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” – widzimy tutaj, że Jezus nie tylko nawołuje do zaprzestania nienawiści, ale wręcz kontrastuje – dawniej byliście uczeni że macie nienawidzieć, ale ja to znoszę, teraz macie kochać. Jak więc rozumieć werset z ewangelii Łukasza?

Kiedy spojrzymy na kontekst, zauważymy że Jezus wyjaśnia co miał na myśli poprzez przykłady, w Łk 14:27-33 czytamy o tym, że mamy dźwigać swój krzyż, obliczyć koszty przed budową, obliczyć wojsko przed walką, a także wyrzec się wszystkiego dla Chrystusa. Jeżeli te cztery przykłady są wyjaśnieniem nauki o nienawiści swojej rodziny, to raczej nie zostało to wyjaśnione, a jeszcze bardziej zagmatwane. Wystarczy jednak, że zamienimy słowo “nienawidzieć”, na “wyrzec się”. Słowo greckie tłumaczone na nienawidzić to “μισεῖ”, a używane jest w takich kontekstach w innych miejscach Biblii: J 3:20 “Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi (wyrzeka się) światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.”, J 15:23 “Kto mnie nienawidzi (wyrzeka się), i Ojca mego nienawidzi (wyrzeka się).”

Przykłady wyjaśniające myśl Jezusa tłumaczoną jako nawoływanie do nienawiści wobec swoich bliskich, ilustrują raczej gotowość do poświęceń, czy do wyrzeczenia, a nie do żywienia nienawiści. Potwierdzają to użycia greckiego słowa w innych miejscach Biblii – za każdym razem kiedy występuje słowo “μισεῖ” tłumaczenie go jako “wyrzec się”, nie zmienia znaczenia tych wersetów, a wręcz nadaje im więcej sensu niż przy tłumaczeniu “nienawidzić”.

3 2 votes
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marlena
3 lat temu

Jasne wytłumaczenie bardzo trudnego fragmentu. Bóg chce, abyśmy byli gotowi poświęcić dla Niego własną rodzinę, co jest bardzo trudne, ale Bóg to wynagradza!

© 2013-2024 Daniel Dąbrowski