Bez Jezusa nie ma życia

Na podstawie Ewangelii Jana 15:1-16. Jezus nazywa siebie samego krzewem winorośli, kładzie w ten sposób nacisk na wydawanie owocu w życiu chrześcijanina. Zgodnie z tym fragmentem, chrześcijanin to osoba która wydaje owoc, J 15:2: “Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.” Jezus traktuje sprawę binarnie, albo wydajesz owoc, albo go nie wydajesz. Do tego dochodzi podejście warunkowe, jeśli wydajesz owoc, Bóg uszlachetnia Cię, abyś wydawał go więcej, nie ma pozostawania na laurach, jest tylko wzrost, ciągła zmiana na lepsze, nieustanne dążenie do większych rezultatów. Jeśli natomiast nie wydajesz owocu, zostajesz wycięty i już nie trwasz w krzewie winorośli, tj. w Chrystusie.

Dlaczego jest to ważne, aby nie być odciętym od Chrystusa? J 15:4: “Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.” Nadszedł czas na pętlę, owoc można wydawać tylko i wyłącznie w Chrystusie, bez Niego nie ma owocu, a bez owocu jest się oddzielonym od Niego. J 15:6: “Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.” Trwanie w Chrystusie jest ważne, ponieważ KTO NIE TRWA W CHRYSTUSIE, SPŁONIE. Innymi słowy, tylko w Jezusie jest zbawienie, ponieważ kto nie trwa w Nim, tego czekają płomienie i wieczna kara.

J 15:10: “Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.” J 15:12: “Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.” Jak trwać w Chrystusie? Okazuje się że to nie takie trudne (do zapamiętania), a jednocześnie to najtrudniejsze zadanie (do wykonania), trzeba kochać i okazywać to. Potrzebna jest miłość do ludzi, ale nie tylko to, trzeba kochać Jezusa Chrystusa. J 14:21: “Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.” W tym fragmencie Jezus mówi, że Boga nie kocha się poprzez słowa, wypowiadanie czegoś ładnego, ale poprzez wypełnienie Jego przykazań. Natomiast Bóg kocha tych, którzy kochają Chrystusa (czyli wypełniają Jego przykazania).

5 1 vote
Article Rating
Chcę otrzymywać powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2013-2024 Daniel Dąbrowski